Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
  Met verwijzing 
Locatie
Nijmegen

ECLG expertisecentrum leren & gedrag

ECLG is een organisatie voor orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen.

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Kinderen en ouders kunnen bij ECLG terecht bij vragen over opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan zorgvragen omtrent autisme, ADHD, (faal)angst, depressiviteit, negatief zelfbeeld, concentratie, (algemene) gedragsproblemen, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, intelligentieonderzoek, beelddenken, mindfulness, werkgeheugentraining, leren-leren en huiswerkbegeleiding. Voor scholen en leerkrachten ontwikkelt en geeft ECLG cursussen en trainingen over bovenstaande thema’s zodat onderwijsprofessionals mogelijke leer- en/of gedragsproblemen eerder (h)erkennen en handelingsbekwamer worden. We werken vraaggericht en op maat, er wordt daarom begonnen met een intake ter verheldering van de hulpvraag. De begeleiding richt zich op kind én opvoeders (systeemgerichte benadering) en is gericht op het versterken van vaardigheden (oplossingsgerichte hulp) en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   Snelliusstraat 6, 6533NV Nijmegen
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Training, Taalontwikkeling, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Nijmegen 
Snelliusstraat 6, 6533NV Nijmegen
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.