Jeugdhulp, diagnostiek en behandeling bij vragen over leren, gedrag en ontwikkeling.
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
  Met verwijzing 

Jeugdhulp, diagnostiek en behandeling bij vragen over leren, gedrag en ontwikkeling.

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen met leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Kinderen en ouders kunnen bij ECLG terecht bij vragen over opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan zorgvragen omtrent autisme, ADHD, (faal)angst, depressiviteit, negatief zelfbeeld, concentratie, (algemene) gedragsproblemen, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, intelligentieonderzoek, beelddenken, mindfulness, werkgeheugentraining, leren-leren en huiswerkbegeleiding. Voor scholen en leerkrachten ontwikkelt en geeft ECLG cursussen en trainingen over bovenstaande thema’s zodat onderwijsprofessionals mogelijke leer- en/of gedragsproblemen eerder (h)erkennen en handelingsbekwamer worden. We werken vraaggericht en op maat, er wordt daarom begonnen met een intake ter verheldering van de hulpvraag. De begeleiding richt zich op kind én opvoeders (systeemgerichte benadering) en is gericht op het versterken van vaardigheden (oplossingsgerichte hulp) en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   Snelliusstraat 6, 6533NV Nijmegen
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Training, Taalontwikkeling, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (Snelliusstraat)
Snelliusstraat 6
6533NV Nijmegen
085-8781170
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving