Vergelijk 104 diensten

 • Respijtzorg						in Breda

  Respijtzorg

  Met verwijzing  

  Kortdurend Verblijf Ontlasting gezinssituatie en/of inzet ontwikkeling sociale vaardigheden/vrijetijdsbesteding JuniorWeekend is een Structurele dienst. Het doel van de weekenden is dat de deelnemers een ontspannen weekend hebben,...

  Productcode
  43A11
 • Behandeling ambulant						in Breda

  Behandeling ambulant

  Met verwijzing  

  De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband worden vormgegeven. JuniorCare biedt qua individuele behandeling bijvoorbeeld Brainblocks, waarbij het brein inzichtelijk wordt gemaakt van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis...

 • Begeleiding						in Uitwijk

  Begeleiding

  Met verwijzing  

  Wat is het? Begeleiding wordt individueel aangeboden om aangeleerde vaardigheden te versterken  Begeleiding kan het kind of jeugdige helpen bij van plannen activiteiten, structureren van de dag, of door kennis over te dragen op...

  Productcode
  45A05
 • Beschermd Wonen Verpleging						in Breda

  Beschermd wonen verpleging

  Met verwijzing  

  Is er bij een cliënt sprake van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen? Dan doen we naast de begeleiding ook een beroep op een GZ-psycholoog van SOVAK, een behandelaar van de GGZ of verslavingszorg. Deze kijkt op de...

  Productcode
  15BVP
 • Speltherapie (vaktherapie)						in Gorinchem

  Speltherapie (vaktherapie)

  Met verwijzing  

  Wat is speltherapie? Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind door vrij te spelen de ruimte krijgt om te groeien in de sociale en emotionele ontwikkeling. Spelen is de natuurlijke taal van kinderen en van groot...

  Productcode
  45A65
 • Begeleiding jeugd midden 45A05						in Breda

  Begeleiding jeugd midden 45a05

  Met verwijzing  

  Begeleiding die bestaat uit een combinatie van oplossingsgerichte gesprekken, sport, spel en creatieve middelen. Geen saaie gesprekken, maar lekker bezig zijn en ondertussen aan jouw doelen werken.  Voor wie? Kinderen en jongeren...

  Productcode
  45A05
 • Dagbehandeling Ambulant (45A53)						in Tilburg

  Dagbehandeling ambulant (45a53)

  Met verwijzing  

  Individuele behandeling: Wij behandelen een kind / de jongere 1-op-1. Deze vorm van behandeling is gericht op het inzicht geven in -, wegnemen of doen verminderen van klachten en problemen en het vergroten van vaardigheden. We bieden hulp...

  Productcode
  45A53
 • ouder-kind therapie						in Breda

  Ouder-kind therapie

  Met verwijzing  

  Soms is het gedrag van je kind moeilijk invoelbaar en moeilijk te begrijpen. Dan kan het raadzaam zijn de interactie tussen jou en je kind te onderzoeken en een nieuwe manier van communiceren te ontdekken en te ontwikkelen Het doel is om de...

  Productcode
  45A65
 • Dagopvang zaterdag, woensdagmiddag of tijdens schoolvakanties						in Nieuwendijk NB

  Dagopvang zaterdag, woensdagmiddag of tijdens schoolvakanties

  Met verwijzing  

  Dagopvang biedt uw zoon/dochter de mogelijkheid om 1 of meerdere dagdelen met elkaar op Stulpke de Tussenstap door te brengen. Naast gezelligheid en ontspanning wordt er zo nodig ook gewerkt aan zelfvertrouwen en ontwikkeling van...

  Productcode
  41A23
 • Begeleiding voor jeugd en gezin bij opvoeden en opgroeien						in Oosterhout NB

  Begeleiding voor jeugd en gezin bij opvoeden en opgroeien

  Met verwijzing  

  Pedagogisch paardrijden bij vergroten van oplossingsgerichte vaardigheden en mogelijkheden Hulpverlening bij scheiden met kinderen  Ambulante thuisondersteuning bij gezins en jeugdproblematiek Interventies bij agressie, omgaan...

  Productcode
  45A05
 • Begeleiding zwaar 45A48						in Gorinchem

  Begeleiding zwaar 45a48

  Met verwijzing  

  Conform omschrijving Begeleiding licht. In de praktijk zien we deze vorm van ondersteuning nauwelijks terug bij onze clientpopulatie. De complexiteit van de problematiek van het kind valt bij begeleiding zwaar met andere vormen van...

  Productcode
  45A48
 • Gezinshuis						in Breda

  Gezinshuis

  Met verwijzing  

  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis...

  Productcode
  44A08
 • Respijtzorg logeren 43A11						in Gorinchem

  Respijtzorg logeren 43a11

  Met verwijzing  

  Ouders met een kind met een beperking hebben soms extra ondersteuning nodig of tijd voor zichzelf of andere gezinsleden. Logeren kan dan een optie zijn. Syndion heeft logeermogelijkheden in het weekend en in de vakanties. Logeren kan in een...

 • Begeleiding jeugd basis 45A04						in Breda

  Begeleiding jeugd basis 45a04

  Met verwijzing  

  Begeleiding die bestaat uit een combinatie van oplossingsgerichte gesprekken, sport, spel en creatieve middelen. Geen saaie gesprekken, maar lekker bezig zijn en ondertussen aan jouw doelen werken.  Voor wie? Kinderen en jongeren...

  Productcode
  45A04
 • ouder-kind interventie						in Breda

  Ouder-kind interventie

  Met verwijzing  

  De therapeut heeft een ruime ervaring    in het werken met ouders en kinderen en komt bij je thuis om samen met jou aan de slag te gaan met concrete situaties   die je dagelijks meemaakt. Denk aan thema’s als:...

  Productcode
  45A65

Aangesloten gemeenten

Gemeente Altena
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Drimmelen
Gemeente Oosterhout
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeente Breda
Gemeente Geertruidenberg