Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)
Psychologen Praktijk Timmers
  Met verwijzing 

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)

Waarom?

Gezinnen zijn complexe systemen. Daarnaast wordt het opvoeden van een kind beinvloed door heel veel factoren. Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding is zoals de naam al zegt een intensieve therapie die zicht richt op de dagelijkse opvoeding van het kind. De begeleiding wordt thuis ingezet; daar waar het gebeurt. De therapeut komt als het ware naast de ouders staan, niet om hen te vertellen wat ze fout doen maar om samen te zoeken naar waar de schoen wringt en vervolgens vooral samen te zoeken naar oplossingen. Gebruik makend van de krachten in het gezin maar met toevoeging van professionele kennis over het kind en ouders.

Beschikking, tijdsduur en frequentie

IPT is tijdsintensief en vaak ook wel langdurig. Behandeltrajecten beslaan vaak een half jaar en er wordt 2 uur per week met het gezin gewerkt. Veel thuis maar ook wel in de spreekkamer en in voorbereiding. IPT wordt ingebed in een totaal behandeling en staat bij onze praktijk zelden tot nooit alleen.

IPT is een behandeling en valt onder opvoed- en opgroeiproblematiek, 45A53. Naast de IPT is er ook tijd nodig voor ouderschapsconsulten en/of individuele therapie. Deze uren kunnen allemaal in één behandelcode gevangen worden en één beschikking. IPT kan ook goed gecombineerd worden met andere indicaties voor zorg zoals een begeleiding of respijtzorg. 

 

De methode

IPT is zeer oplossingsgericht en op systemische wijze wordt er (o.a. op praktische wijze) samen met ouders en kinderen in hun thuissituatie gekeken naar een oplossing die het best bij hen past. Er wordt met elkaar in gesprek gezocht naar de balans tussen activeren en adviseren. Gezinsleden worden in hun kracht gezet tijdens het inoefenen van thuissituaties van alledag, gericht op de hulpvraag. Activatie van ondersteuning vanuit het sociale netwerk wordt meegenomen in het hulptraject, indien nodig. Inzichten, een toenemende draagkracht en het vertrouwen om te kunnen handelen vanuit hun eigen kunnen worden op deze manier bij het gezin versterkt.

IPT maakt gebruik van onderdelen uit bestaande methodieken, zoals Families First (methodiek ter voorkoming van uithuisplaatsing door een dreigende acute crisissituatie), Video Home Training (interactiebevordering tussen ouder en kind), Directieve Thuisbehandeling (probleemgedrag bij jongeren hanteerbaar maken middels opvoedingsvaardigheden/ onderhandelingsvaardigheden vergroten binnen het gezin), Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) en Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (ter voorkoming van uithuisplaatsing m.b.t. complexe prolematiek).

Positie in hulpaanbod

Wij onderscheiden grofweg 3 niveau's van hulp. In de spreekkamer spreken over het probleem en over de oplossingen is het meest bekende niveau. Je praat over het probleem en krijgt oefeningen en inzichten mee om thuis toe te passen en rapporteert later terug hoe dit heeft gewerkt. Dit is een laag intensieve therapievorm in tijd maar vraagt veel inzichten en toepassing van het gezin en de client om transfer te bereiken.

Systeemtherapeutische interventies gaan een niveau verder: je werkt met elkaar als gezin en we creëren een behandelsetting waarin specifieke gedragingen en patronen zichtbaar worden en direct met elkaar geoefend kunnen worden. Het laat zich vergelijken met een laboratorium: we kunnen de situatie zo maken dat specifiek gedrag zichtbaar wordt. Het is echter niet 100% vergelijkbaar met thuis. Een voorbeeld van een systemische interventie betreft gezins PMT.

Het derde niveau is thuis werken met het gezin of met het kind in zijn eigen situatie. De meest tijdsintensieve vorm van therapie maar ook het dichstbij de situatie waar de hulpvraag ligt. IPT ligt op dit niveau.

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) bestaat uit het bieden van intensieve ambulante hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek. Deze methodiek wordt altijd in samenwerking met behandeling vanuit een regiebehandelaar aangeboden.

 

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  •   Arendstraat 37-a, 4901JJ Oosterhout NB
  •   Molenstraat 44, 4944AD Raamsdonk
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Gezinsondersteuning
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Oosterhout NB (Arendstraat)
Arendstraat 37 a
4901JJ Oosterhout NB
 Beschrijving
0162-427535
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Raamsdonk (Molenstraat)
Molenstraat 44
4944AD Raamsdonk
 Beschrijving
0162 427 535
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving