Begeleiding individueel licht
MikaDoe
  Met verwijzing 
Productcode
45A04

MikaDoe

MikaDoe is een kleinschalige praktijk in Dongen waarbij de focus ligt op ontwikkelingsgericht werken met kinderen/jongeren met een beperking. 

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel licht

MikaDoe geeft passende dagbesteding in de thuissituatie. Er wordt een afwisseling van rustgevende en activerende activiteiten aangeboden die gericht zijn op het welbevinden en de mogelijkheden van het kind.

Soms is er een reden waarom een kind geen gebruik kan maken van school of dagbesteding. Dan kan MikaDoe in de vertrouwde thuissituatie van het kind een passende dagbesteding komen verzorgen.

Bij het samenstellen van het dagprogramma staat het welbevinden en de mogelijkheden van het kind natuurlijk centraal. Er wordt een zo persoonlijk mogelijk programma gemaakt waarbij er gelet wordt op een goede balans van rustgevende en activerende activiteiten. Zo kunnen er bijvoorbeeld bewegingsspelletjes, sensorische activiteiten, en massages gegeven worden. Er kan muziek worden gemaakt of liedjes worden gezongen. Ook kan er geoefend worden met alledaagse vaardigheden waardoor het kind een stukje zelfredzamer word. Mikadoe heeft een aantal belevingsverhalen uitgewerkt, waardoor het voorlezen een stukje toegankelijker wordt, en het verhaal veel meer tot leven komt. Zo kunnen kinderen met een verstandelijke en/of zintuigelijke beperking veel meer van het verhaal genieten. Het doel van de begeleiding is om op een speelse manier tot ontwikkelingsstimulering te komen.

De verschillende vormen van begeleiding die MikaDoe biedt kunnen natuurlijk ook deel uitmaken van het dagprogramma, bijvoorbeeld het volgen van een spel/of zindelijkheidstraining of het intrainen van het gebruik van een communicatiehulpmiddel. Kijk voor extra uitleg gerust bij de andere begeleidingsvormen

Laatst bijgewerkt: 02-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A04 Begeleiding basis

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opvoeden en opgroeien.

Deze begeleiding is gericht op het bieden van praktische ondersteuning aan de jeugdige en zijn gezinssysteem bij het uitvoeren en structureren van algemeen dagelijkse handelingen en vaardigheden in het opgroeien en opvoeden.

Opleidingsniveau
MBO 3/4 of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Persoonlijke verzorging (Jeugdwet): max 24 maanden
Overige begeleiding: 3-6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A04 Begeleiding basis
Vestigingen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Autisme, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Zintuiglijke beperking
Meertaligheid Nederlands en Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Er zijn geen locaties bekend.

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.