Individuele behandeling en onderzoek
Productcode:
54002
Locatie(s):

Individuele behandeling en onderzoek

Wanneer kan je denken bij behandeling en onderzoek?
impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?
Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
Ben je vaak boos, bang of somber?
Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
Kun je je niet concentreren op school?
Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Wat voor soort onderzoeken bieden wij?
Om jouw klachten en je gedrag goed te begrijpen is onderzoek een belangrijk onderdeel van de behandeling. We kijken daarbij naar hoe het met jou gaat… thuis, op school en in je vrije tijd. We kijken naar wat goed gaat en waar je last van hebt en ondersteuning bij kan gebruiken. Uiteindelijk stellen we een diagnose over wat er aan de hand is en geven we advies, waar nodig gevolgd door behandeling.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  • Ontwikkelingsanamnese: We vragen jou en je ouders om te vertellen hoe je je hebt ontwikkeld vanaf dat je klein was tot en met nu. Op deze manier bekijken we of er aanwijzingen zijn in je ontwikkeling en leefomgeving die te maken hebben met hoe het nu met je gaat.
  • Contextueel onderzoek / observatie thuis of op school: In gesprek met jou en jouw ouders staan we stil bij de omgeving waarin je opgroeit, de mensen om je heen, hoe jullie met elkaar omgaan en praten met elkaar. Ook kunnen we thuis en op school meekijken hoe het daar met je gaat.
  • Intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek: Door middel van een aantal testen en opdrachten gaan we kijken waar je goed en minder goed in bent. Waar nodig gebruiken we testen om te weten hoe je hersenen werken en of dit te maken kan hebben met de klachten die je hebt.
  • Sociaal emotioneel / persoonlijkheidsonderzoek: Je hebt gesprekken over hoe het thuis gaat, op school en in je vrije tijd, met vriendschappen en relaties, over jouw gevoelens en gedachten. Afhankelijk van hoe oud je bent gebruiken we vragenlijsten of spelmateriaal. Het gaat er vooral om te kijken naar wie je bent, hoe jij de dingen in je leven ervaart en wat jij ervan vindt.

Wat voor soort behandelingen bieden wij?
Wanneer we samen duidelijk hebben waar je klachten en je gedrag vandaan komen, willen we je zo goed mogelijk stimuleren in je ontwikkeling en je ondersteunen bij de uitdagingen. Het doel hierbij is dat jij en je ouders minder last ervaren en je je weer beter in je vel voelt. We gaan hierbij met jou en je ouders aan de slag. Wat we gaan doen en hoe (doelen en middelen) schrijven we in een behandelplan.

Behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het krijgen van grip op je gevoelens en je gedrag, het vergroten van je zelfvertrouwen, het verbeteren van de omgang met anderen. Het is gebruikelijk dat de behandeling wekelijks plaatsvindt. Waar en wanneer bepalen we in overleg. De behandelaar onderhoudt in overleg contact met voor jou belangrijke mensen zoals je ouders en school (netwerk). Tussentijds en na afloop worden de doelen van de behandeling geëvalueerd om te kijken hoe je je hebt ontwikkeld.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken. We houden dit soort ontwikkelingen goed in de gaten en proberen onze psychologen continu bij te scholen in behandeltechnieken.

Individuele behandelcontacten
Al pratend of spelend (afhankelijk van je leeftijd) gaan we samen werken aan de dingen die maken dat je vastloopt. We onderzoeken je gedachten die zorgen voor gevoelens en gedrag. Je wordt aan het denken gezet over situaties die er gebeurd zijn, daagt jezelf uit en er oefent met nieuw gedrag. Je leert jezelf beter kennen, verheldert je krachten, waarden en ambities. Je wordt stilgezet bij wat er in je omgaat en leert hiermee omgaan. Je verwerkt nare gebeurtenissen uit het verleden die jou belemmeren in het heden. In onze behandeling werken we volgens goed (wetenschappelijk) onderbouwde methodieken. De belangrijkste behandelingen die we inzetten zijn onder meer cognitieve gedragstherapie (CGT), gedragstherapie, EMDR, speltherapie, mindfulness en Mentalisation Based Treatment (MBT).

Psycho-educatie kan onderdeel van je behandeling zijn. Er wordt uitleg gegeven over een diagnose, wat houdt het in en hoe kun je ermee omgaan. Je moet eerst weten wat het inhoudt, voordat je het snapt en je dingen anders kunt leren aanpakken.

Individuele behandeling kan aangevuld worden met gezinsondersteuning. Meer informatie kun je vinden bij Jeugd & Gezin: Gezinsondersteuning.

Samenwerking
We betrekken graag zo snel mogelijk de mensen die voor jou belangrijk zijn bij het vinden van een oplossing. Zoals je directe familie, vrienden, je school en andere hulpverleners. Natuurlijk hebben we daarover altijd eerst overleg.

Medicatie
Bij bepaalde klachten en symptomen kan medicatie helpen om je beter te voelen. In overleg wordt dan de expertise van een psychiater/arts ingeroepen.

Hoe ziet een traject er bij ons uit?
Na je aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden wat voor problemen je hulp bij wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Hierin staan doelen die we elke 3 maanden met je evalueren in een gesprek en via vragenlijsten.

Waar nodig wordt als onderdeel van het onderzoek samengewerkt met andere hulpverleners, waarbij gedacht kan worden aan psychiater/arts, fysiotherapeut of logopedist.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Veiligheid in de thuissituatie
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54002: Behandeling GGZ
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Echtscheidingsproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Thuiszitter
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Branche Zorg
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert

Locaties

Wil je informatie van de dienst Individuele behandeling en onderzoek? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Hoge Mosten 58
4822NH  Breda
 Beschrijving
0622975692
Bereikbaar: werkdagen

Impegno Jeugd en Gezin B.V.

Wij bieden tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken...

Bedrijfsprofiel