Bekijk diensten

 • Gezinshuis Nieuwe Start

  Opgroeien in een gezinsachtige situatie, gezinshuis inspanningsgericht

    Met verwijzing 
  Net als pleegzorg is een gezinshuis gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie....
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie