Housing First: begeleiding op basis van offerte
SMO Breda e.o.
  Met verwijzing 

Housing First: begeleiding op basis van offerte

Housing First is voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en/of een verslaving die al langere tijd dakloos zijn. Vaak voelen zij zich niet thuis bij de bestaande voorzieningen.

Deze mentor komt meerdere dagdelen per week langs om te kijken of het goed gaat en helpt waar nodig. In samenwerking met Bredase Woningbouwcorporaties beschikt SMO Breda over een aantal woningen. Deze staan verspreid door Breda.

Housing First werkt volgens de CTI-methodiek. CTI:

- biedt cliënten in transitie intensieve krachtgerichte, herstelondersteunende begeleiding;

- is aanvullend op bestaand aanbod, want functioneert tijdelijk als een professioneel, formeel systeem, zonder de functies van de informele (mantel-)zorg en professionele zorg over te nemen.

- ondersteunt cliënten tijdelijk met praktische en emotionele hulp.

- biedt instrumenten voor het inventariseren van de krachten en hulpbronnen van cliënten (krachteninventarisatie) en het inschatten van de risico’s op tekortschietende zelfredzaamheid en terugval (met Tax-Su | Risicotaxatie-instrument Sociale uitsluiting).

- biedt instrumenten voor het stellen van prioriteiten voor wat nodig op een beperkt aantal leefgebieden nodig is om de transitie goed te kunnen maken en het samen met de cliënt opstellen van een CTI-actieplan met doelen, acties en tussentijdse evaluaties.

- brengt inzichten en handvatten voor het realiseren van een optimale werkrelatie met kwetsbare mensen, wat de kans op een succesvolle begeleiding vergroot;

- geeft begeleiders aanwijzingen voor het samen met cliënten aanboren van hulpbronnen;

- biedt begeleiders handvatten voor het versterken van de sociale relaties van cliënten en het professionele netwerk;

- zorgt dat cliënten worden toegeleid naar noodzakelijke begeleiding (linking & matching);

- draagt bij aan het versterken van de samenhang en continuïteit in de begeleiding;

- geeft medewerkers handvatten voor het organiseren en uitvoeren van netwerkbijeenkomsten.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02BOF Begeleiding - BW op basis van offerte

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02BOF Begeleiding - BW op basis van offerte
Vestigingen   Slingerweg 90, 4814AZ Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving en Wonen
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Dagbesteding en activering en Begeleiding
Specialisme Dak- en thuislozen (ook dreigend)
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (Slingerweg)
Slingerweg 90
4814AZ Breda
 Beschrijving
076-5227870
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving