Gezins Psychomotore Therapie (PMT)
Psychologen Praktijk Timmers
  Met verwijzing 

Gezins Psychomotore Therapie (PMT)

Waarom?

Jeugdigen groeien op in een systeem, een gezin, een groep om hen heen. Die groep is erg belangrijk voor de ontwikkeling en ook het gedrag van een kind. Daarom wordt systemisch werken vaak benoemd als nodig in werken met jeugd. Gezins PMT is een leren door ervaring methode waarin je met het hele gezin, of een deel daarvan, met elkaar werkt. Je kiest met elkaar specifieke doelen, bijvoorbeeld communicatie, samenwerken, plezier hebben in het gezin. Gezins PMT is DOEN en daarmee een systeemtherapeutische interventie die praktisch is ingesteld. Het is leuk om te doen, omdat de focus ook in probleemgezinnen en moeilijke relaties blijft liggen op het opdoen van (weer) positieve interacties met elkaar. Het helpt ook zonder dat alles onder woorden gebracht hoeft te worden, de gedeelde ervaring staat voorop: het doen en samenwerken en niet alleen het samen praten over wat je thuis gaat doen.

Hoe werkt het praktisch?

Gezins PMT doe je zoals het woord al zegt met het gezin. Niet altijd met het hele gezin, soms ook met bijvoorbeeld ouders en één á twee kinderen. Bijvoorbeeld omdat één van de kinderen nog erg jong is of al uit huis. Of om een andere reden het echt beter is om even met het (sub)systeem te werken.

Er zijn minimaal 3 bijeenkomsten van 1,5 uur directe tijd met het gezin. De eerste bijeenkomst is observeren en in kaart brengen waar krachten en eventuele moeilijkheden liggen in het gezin. Ook wordt er samen gekeken naar de hulpvraag of het doel van de bijeenkomsten: aan welk gebied of aan welke interactie willen de gezinsleden werken? Willen ze bouwen aan onderling vertrouwen, aan loslaten, of juist steunen van elkaar, aan communicatie en samenwerking, of versterken van hechting. Of weer plezier hebben met elkaar.

In de tweede bijeenkomst wordt gericht gewerkt aan één of twee van de leerdoelen. Samen met het gezin worden keuzes gemaakt. De therapie is heel transparant en de activiteiten en leermomenten worden met het gezin gekozen en besproken.

De derde bijeenkomst is een 'puntjes op de i' bijeenkomst waarin nog een keer verdiept kan worden in een leerdoel en terug gekeken wordt op de afgelopen bijeenkomsten. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat er voor deze derde bijeenkomst meer 'gericht werken' bijeenkomsten zijn en we pas na 5 of 6 bijeenkomsten hier aankomen.

Voor wie?

Gezins PMT is op alle leeftijden in te zetten en wordt volledig op maat gemaakt voor het gezin. Het is een doe-therapie en is daarmee zeker ook geschikt als praten als moeilijk wordt ervaren. Wel is het belangrijk dat de leden van het gezin aanwezig kunnen zijn, in het bijzonder ook ouder(s).

Wat levert het op?

Gezins PMT is inzichtgevend en heel direct in de leerervaring. Door het doen worden hulpvragen rondom interactie heel vlot echt voelbaar, zichtbaar en duidelijk. Ook geeft gezins PMT de mogelijkheid om direct met hetgeen in de zaal gebeurt te werken en hierop door te pakken in een volgende opdracht. Het geeft een gedeelde ervaring en daarop kunnen alle leden van het gezin terug grijpen door er later thuis over na te praten of het aan te halen als voorbeeld: 'Weet je nog toen...'

Deze vorm van therapie wordt over het algemeen als erg prettig en leuk ervaren. Vooraf is men veelal wellicht wat argwanend vanwege het 'doen' karakter, maar na de eerste sessie wordt het vaak als erg laagdrempelig ervaren.

Beschikking, tijdsduur en frequentie

Gezins PMT is een wat tijdsintensievere therapie. Er zijn bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur directe tijd gegeven door 2 therapeuten aan een gezinssysteem. Voorbereiding en nabespreking kosten ook tijd daarom wordt er 3 uur per bijeenkomst gerekend.

Gezins PMT is een behandeling en wordt dus beschikt in behandelcodes, dat kunnen ofwel generalistische GGZ zijn (540001) ofwel opvoed- en ontwikkelingsproblemen (45A53) en kan los op zichzelfstaand beschikt worden of als onderdeel van een totaal behandeling. 
 

Met een GZ psycholoog en Psychomotore therapeut die ieder een specifieke opleiding hebben gevolgd werk je 1,5 uur per bijeenkomst gericht aan je doelen. Er wordt gewerkt in een grote (gym)zaal en de opdrachten doe je met elkaar. Er wordt tussen de opdrachten door aandacht besteed aan hoe je de inzichten uit de opdracht mee kunt nemen naar de thuissituatie.

Positie in ons totale hulpaanbod

Wij onderscheiden grofweg 3 niveau's van hulp. Spreken over het probleem en over de oplossingen, dit is het bekende niveau van de spreekkamer. Je praat over het probleem en krijgt oefeningen en inzichten mee om thuis toe te passen en rapporteert later hoe dit heeft gewerkt. Dit is een laag intensieve therapievorm in tijd maar vraagt veel inzichten en toepassing van het gezin en de client om transfer te bereiken.

Gezins PMT is een niveau verder: je werkt met elkaar als gezin en we creëren een behandelsetting waarin specifieke gedragingen en patronen zichtbaar worden en direct met elkaar geoefend kunnen worden. Het laat zich vergelijken met een laboratorium: we kunnen de situatie zo maken dat specifiek gedrag zichtbaar wordt. Maar dit is niet 100% vergelijkbaar met thuis. Gezins PMT is daarmee een mooie tussenvorm tussen praten over het probleem en intensief thuis werken met het gezin.

Het derde niveau is thuis werken met het gezin of met het kind in zijn eigen situatie. De meest tijdsintensieve vorm van therapie maar ook het meest dichtbij de situatie waar de hulpvraag ligt.

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen
  •   Arendstraat 37-a, 4901JJ Oosterhout NB
  •   Molenstraat 44, 4944AD Raamsdonk
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Wonen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Oosterhout NB (Arendstraat)
Arendstraat 37 a
4901JJ Oosterhout NB
 Beschrijving
0162-427535
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Raamsdonk (Molenstraat)
Molenstraat 44
4944AD Raamsdonk
 Beschrijving
0162 427 535
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving