Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek
Orthopedagogen psychologenpraktijk Van de Wiel B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
54004
Locatie
Herpt

Orthopedagogen psychologenpraktijk Van de Wiel B.V.

Uniek: Gepersonaliseerde zorg wordt plezierig, helder en zorgvuldig geleverd aan kind en systeem (=gezin én school).

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek

Uitgebreide omschrijving

Indien nodig worden cliënten met complexe hulpvragen breed onderzocht. Hierbij wordt niet alleen cliëntfactoren in beeld gebracht maar worden omgevingsfactoren meegenomen bij het psychodiagnostisch onderzoek. Het aldus verworven beeld wordt besproken met de direct berokken mensen en vormt de basis voor het verder professionele handelen met cliënt en/of systeem. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Conform de richtlijnen van de Nederlands Instituut voor Psychologen en het Kwaliteitsstatuut NIP wordt psychologisch onderzoek uitgevoerd.

Laatst bijgewerkt: 28-07-2021

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54004 Diagnostiek GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Diagnostiek
Voor het bepalen of er sprake is van een (meervoudige) DSM-benoemde stoornis en het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkende factoren binnen het ziektebeeld. Wordt alleen ingezet als losstaand traject. Bij een diagnose/behandelcombinatie geldt productcode 54002.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur  
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
Productcode
54004 Diagnostiek GGZ
Vestigingen Herpt Hoofdstraat 17, 5255AE Herpt
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Herpt 
 Hoofdvestiging
Herpt
Hoofdstraat 17, 5255AE Herpt
Bereikbaar: werkdagen