Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek
Leveo Care B.V.
  Met verwijzing 
Productcode
54004
Locaties
Amsterdam en Tilburg

Leveo Care B.V.

Bij CareHouse bieden wij kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de zelfontwikkelde methode LEUK LEREN ontwikkelingsgerichte groeps-, gezin- en individuele begeleiding gekoppeld aan plezierbeleving.

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek

Als onduidelijk is waar de klachten vandaan komen én welke hulp het beste aansluit, kan psychologisch onderzoek duidelijkheid bieden. Psychologisch onderzoek biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de psychische klachten en problemen maar ook oorzaken uit te sluiten. Dit gebeurd door het in kaart brengen van de (vroegkinderlijke) ontwikkeling en de huidige cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt zowel naar de kind- als omgevingsfactoren gekeken die van invloed zijn op de ontstane moeilijkheden.

Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet en welke onderdelen, testen en vragenlijsten ingezet gaan worden, is sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en zal in overleg met ouders en mogelijk ook de verwijzer bepaald worden.

Het totaal van de gesprekken, ingezette observaties, testen en vragenlijsten leidt tot een goed onderbouwd advies waarin de aard, ernst en oorzaak van de klachten worden vastgesteld. Vanuit daar kan een concreet advies gegeven worden over mogelijke vervolghulp en een behandelplan opgesteld worden. Ook worden er handvatten geboden  in hoe om te gaan met de ervaren klachten vanuit de sterke en minder sterke kanten van jou of jullie kind.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54004 Diagnostiek GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Diagnostiek
Voor het bepalen of er sprake is van een (meervoudige) DSM-benoemde stoornis en het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkende factoren binnen het ziektebeeld. Wordt alleen ingezet als losstaand traject. Bij een diagnose/behandelcombinatie geldt productcode 54002.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur  
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54004 Diagnostiek GGZ
Vestigingen
  •   IJburglaan 434, 1086ZJ Amsterdam
  •   Hoefstraat 214, 5014NP Tilburg
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Amsterdam 
IJburglaan 434, 1086ZJ Amsterdam
Bereikbaar: werkdagen
Tilburg 
Hoefstraat 214, 5014NP Tilburg
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.