Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen
  Met verwijzing 
Locatie
Terheijden

Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen

Vrijgevestigde eenvrouwspraktijk voor psychologische en psychotherapeutische behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun ouders en andere gezinsleden en andersom. Daarom is het belangrijk dat ouders bij de behandeling van hun kind betrokken worden.

Wat is het?

Soms helpt het al heel veel als ouders uitleg krijgen over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin.

In andere situaties is er meer nodig. Ouders worden dan geholpen zo goed mogelijk af te stemmen op hun kind en zijn/ haar (speciale) behoeftes, om te leren gaan met de moeilijke opvoedingssituaties, meer positieve interacties te creëren en de negatieve interacties te verminderen.

Wat levert het op?

Na afloop hebben ouders meer inzicht in de problemen van hun kind en hebben ze geleerd hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met ouders. Soms zal ook het kind bij het gesprek aanwezig en betrokken zijn. De  frequentie van gesprekken wordt met ouders wordt afgestemd. In de loop van de behandeling zullen de gesprekken meestal steeds minder vaak nodig zijn.

In de gesprekken kunnen, behalve de problemen van/ met het kind, veel thema's aan de orde komen. Voorbeelden: moeilijke gezinssituaties, gevoelens van machteloosheid, onderlinge problemen, verschillen tussen ouders in visie en opvoeding, invloed van de problemen op de andere kinderen, informatie over ontwikkeling van kinderen, opvoedingsvaardigheden. Ook problemen in het leven van ouders die van invloed zijn op hun welbevinden en hun ouderschap kunnen aan de orde komen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54002 Behandeling GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Behandeling
Is een multidisciplinaire en systemische aanpak van complexe zorg die niet binnen de producten van de BGGZ kan worden geboden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze code geldt ook voor diagnose/behandelcombinatiesMogelijk maakt medicatiecontrole deel uit van de behandeling die geboden wordt.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54002 Behandeling GGZ
Vestigingen   Ganzenweel 34, 4844TJ Terheijden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid Duits en Engels
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Terheijden 
Ganzenweel 34, 4844TJ Terheijden
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.