Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Praktijk C.P.M. van Dijk
  Met verwijzing 
Productcode
54002
Locatie
Breda

Praktijk C.P.M. van Dijk

Praktijk 076 is een vrijgevestigde praktijk voor orthopedagogische, psychologische en psychotherapeutische behandeling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

Bij Praktijk 076 vindt onderzoek alleen plaats ten behoeve van behandeling. Tijdens het intakegesprek worden de aard en de duur van de klachten geïnventariseerd, en de leefsituatie in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken wat de wensen en verwachtingen zijn m.b.t. de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de klachten zullen familieleden of belangrijke anderen bij het gesprek betrokken worden. Daarna volgen doorgaans enkele onderzoekscontacten, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergrond van de klachten. Zo kan bijvoorbeeld de levensloop worden doorgenomen, of vinden er individuele diagnostische contacten plaats. Soms wordt voor specialistisch onderzoek naar een andere specialist doorverwezen, bijvoorbeeld een (kinder)psychiater of neuropsycholoog. Soms wordt een combinatievorm van methodieken gebruikt, zodat zorg op maat geleverd kan worden.

Vervolgens wordt u geadviseerd omtrent de conclusies van het onderzoek en de behandelmogelijkheden. Vormen van behandeling kunnen zijn: Individuele psychotherapie. Ouderbegeleiding. Systeemtherapie. Meer informatie hierover vindt u bij behandelvormen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere specialist. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Als u akkoord gaat met de conclusies en het behandelvoorstel gaat de behandeling van start. Er wordt gebruik gemaakt van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring), zodat tussendoor en op het eind van de behandeling vastgesteld kan worden wat het effect van de behandeling is. Behandelvormen In de praktijk worden psychologische en psychotherapeutische behandelingen gegeven, die afhankelijk van de hulpvraag gericht kunnen zijn op het verminderen van klachten, maar ook op herstel van een algeheel gevoel van welbevinden en verbetering van persoonlijk functioneren. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de doelen van de behandeling kan voor verschillende behandelvormen gekozen worden, zowel individueel als systemisch. De volgende methodieken behoren bij ons tot de mogelijkheden: Cognitieve gedragstherapie. Oplossingsgerichte psychotherapie. EMDR. Speltherapie. Emotion Focused Therapy. Schematherapie. Ouderbegeleiding. Gezinstherapie/Systeemtherapie.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54002 Behandeling GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Behandeling
Is een multidisciplinaire en systemische aanpak van complexe zorg die niet binnen de producten van de BGGZ kan worden geboden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze code geldt ook voor diagnose/behandelcombinatiesMogelijk maakt medicatiecontrole deel uit van de behandeling die geboden wordt.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54002 Behandeling GGZ
Vestigingen   Strijenlaan 68-A, 4835RE Breda
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme
Meertaligheid Engels
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
Strijenlaan 68-A, 4835RE Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.