Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
RIOzorg (regionaal instituut ontwikkelingsproblemen)
  Met verwijzing 
Productcode
54001
Locaties
Breda, Tilburg, Waalwijk meer...

RIOzorg (regionaal instituut ontwikkelingsproblemen)

RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren van 4 -18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, hechtingsproblematiek, trauma, depressie, dwang en tics. Zorg in BGGZ en SGGZ wordt vergoed. 

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

RIOzorg biedt onderzoek en behandeling met o.a.:

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Schoolobservatie
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Medicatie (arts)

Online / blended behandeling is mogelijk.

RIOzorg is gecontracteerd voor Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (026 8200208).

Laatst bijgewerkt: 25-02-2021

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen
 •   Jansbinnensingel 1, 6811AJ Arnhem
 •   RIOzorg Breda Stadionstraat 30, 4815NG Breda
 •   RIOzorg Tilburg Dalemdreef 23, 5035LZ Tilburg
 •   RIOzorg Tilburg Bankastraat 2, 5014BW Tilburg
 •   RIOzorg Waalwijk Woeringenlaan 20, 5144CJ Waalwijk
 •   RIOzorg Waalwijk Olympiaweg 8, 5143NA Waalwijk
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Hechtingsproblematiek, Depressie, Autisme, AD(H)D en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid Nederlands en Engels
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
  Nevenvestiging
RIOzorg Breda
Stadionstraat 30, 4815NG Breda
Bereikbaar: werkdagen
Tilburg 
  Nevenvestiging
RIOzorg Tilburg
Dalemdreef 23, 5035LZ Tilburg
Bereikbaar: werkdagen
Tilburg 
  Nevenvestiging
RIOzorg Tilburg
Bankastraat 2, 5014BW Tilburg
Bereikbaar: werkdagen
Waalwijk 
  Nevenvestiging
RIOzorg Waalwijk
Woeringenlaan 20, 5144CJ Waalwijk
Bereikbaar: werkdagen
Waalwijk 
  Nevenvestiging
RIOzorg Waalwijk
Olympiaweg 8, 5143NA Waalwijk
Bereikbaar: werkdagen
Arnhem 
  Hoofdvestiging
Jansbinnensingel 1, 6811AJ Arnhem
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.