Generalistisch GGZ 54001
4mb B.V.
  Met verwijzing 

Generalistisch GGZ 54001

4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) in Roosendaal en Etten-Leur. We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische zorgvraag. 4mb biedt zowel hulp aan kinderen en jongeren als ook basis en SGGZ voor volwassenen. Dit betekent dat zowel het kind als de ouder tegelijkertijd in behandeling kunnen zijn.

Met een multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals helpen we volwassenen en jongeren van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden je stap voor stap en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. 

Veel voorkomende behandelmethoden binnen 4mb:

  • CGT: cognitieve gedragstherapie
  • EMDR: 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'
  • Schematherapie
  • Training (4mb Junior)
  • Ouderbegeleiding (4mb Junior)
  • Remedial Teaching (4mb Junior)
  • Brain Blocks

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen
  •   De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal
  •   Liesbosweg 40-b, 4872NE Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden, Veiligheid in de thuissituatie en Opleiding en leren
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Advies en voorlichting, Training, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Thuiszitter, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Roosendaal (De Eglantier)
De Eglantier 1 b
4707AA Roosendaal
0165769000
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Liesbosweg)
Liesbosweg 40 b
4872NE Etten-Leur
0165769000
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving