Functional Family Therapy @ home (FFT @ home)
de Viersprong
  Met verwijzing 

Functional Family Therapy @ home (FFT @ home)

Specifiek voor FFT@home wordt de jongere outreachend behandelt, d.w.z. de therapeut komt aan huis.

De doelstelling van Functional Family Therapy @ home

FFT is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. FFT richt zich op het verbeteren van het functioneren van het gezin en het verbeteren van het gedrag van de jongere waardoor de kans op herhaling van het problematische gedrag vermindert.

Bekijk het verhaal van één van onze cliënten:

Hoe gaat een FFT behandeling in zijn werk?

Een FFT-behandeling bestaat uit drie fasen en is vooral gericht op het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

 1. Verbindings- en motiveringsfase
 • De therapeut bouwt een relatie op met de gezinsleden
  en helpt hen bij het (opnieuw) ontdekken van de sterke
  kanten van het gezin, ondanks het feit dat zij vaak alle vertrouwen in elkaar verloren hebben.
 • Daarnaast stimuleert de therapeut de gezinsleden om de moeilijkheden als een gezamenlijk probleem te zien. Ieder van hen draagt hierin verantwoordelijkheid.
 1. Gedragsveranderingsfase
 • De gezinsleden leren de problemen met elkaar op te lossen.
 • Dit doet het gezin o.a. door op een andere manier met elkaar om te gaan, afspraken te maken en beter te communiceren waardoor ze elkaar beter kunnen begrijpen.
 • Het gezin leert ook irritaties niet zo te laten oplopen dat de situatie uit de hand loopt.
 1. Generalisatiefase
 • Het gezin past de geleerde vaardigheden toe in nieuwe situaties. Het leert een eventuele terugval zelf op te vangen en te voorkomen dat nieuwe problemen ontstaan.
 • In deze fase ligt de frequentie van de gesprekken over het algemeen lager dan éénmaal per week.
 • Gedurende deze laatste fase wordt met het gezin ook onderzocht of er nog vervolgbehandeling nodig is, in de vorm van bijvoorbeeld individuele behandelingen of trainingen.
Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch
Vestigingen
 •   Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
 •   Bredaseweg 175, 4872LA Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Wonen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 12-18 jaar
Soort aanpak Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Persoonlijkheidsstoornissen en Schooluitval
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

's-Hertogenbosch (Kooikersweg)
  Nevenvestiging
Kooikersweg 203 C
5223KE 's-Hertogenbosch
 Beschrijving
088 7656 601
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Bredaseweg)
Bredaseweg 175
4872LA Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving