Functional Family Therapy (FFT)
de Viersprong
  Met verwijzing 

Functional Family Therapy (FFT)

Een FFT- behandeling richt zich op gezinnen, waarvan een jongere ernstig problematisch gedrag vertoont. In sommige gevallen komt een jongere in aanraking met justitie of dreigt dit te gebeuren. Het kan gaan om jongeren die uitvallen op school (of dreigen uit te vallen), gebruik maken van verbale en/ of fysieke agressie, of andere zorgelijke ontwikkelingen laten zien. Hun gedrag is in veel gevallen te verklaren vanuit het gegeven dat het gezin is vastgelopen in patronen en gewoonten waardoor problemen niet opgelost raken en de jongere klem komt te zitten en/of verkeerde keuzes maakt. De FFT behandeling is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met een mogelijke uitloop naar 23 jaar, mits de jongere opgroeit in een gezin. Bij uitzondering kunnen ook jongeren van 12- behandeld worden.

Gezinsgerichte behandeling gericht op het optimaliseren en versterken van interactie patronen.

FFT is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. FFT richt zich op het verbeteren van het functioneren van het gezin en het verbeteren van het gedrag van de jongere waardoor de kans op herhaling van het (zeer) problematische gedrag vermindert.

 

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch
Vestigingen
  •   Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
  •   Bredaseweg 175, 4872LA Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie en Systeemgericht
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek en Thuiszitter
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

's-Hertogenbosch (Kooikersweg)
  Nevenvestiging
Kooikersweg 203 C
5223KE 's-Hertogenbosch
 Beschrijving
088 7656 601
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Bredaseweg)
Bredaseweg 175
4872LA Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving