FloorPlay, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie
Kinderpsychologie - IMH Van den Hout
  Met verwijzing 

FloorPlay, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie

De praktijk biedt FloorPlay behandeling. De FloorPlay behandeling is geschikt voor kinderen van 0-7 jaar. Deze methode is ontwikkeld door Stanely Greenspan, een gerenomeerde psychiater uit Amerika. Zijn theorie (IMH) en bijbehorende FloorPlay behandelmethode zijn al jaren de standaard op het gebied van onderzoek en behandeling van jonge kinderen. FloorPlay is de aangewezen methode wanneer er sprake is van ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is de meest effectieve behandelmethode wanneer het gaat om het veranderen van gedachten(patronen) en gedrag. Vanaf de leeftijd van circa 6 jaar kunnen CGT-technieken ingezet worden.  

Systeemtherapie. Deze vorm van therapie is gericht op het werken met het hele gezin, waarbij in gesprek wordt gegaan met alle gezinsleden en interventies worden ingezet waarbij alle gezinsleden betrokken zijn. 

In het geval van jonge kinderen werken wij doorgaans in de thuissituatie, wat betekent dat wij op huisbezoek komen. Indien gewenst kunnen de afspraken ook in de praktijk plaatsvinden.

Het eerste gesprek betreft een kennismaking/intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met of zonder uw kind, afhankelijk van uw wensen en aard van de problematiek. Soms kan de problematiek zodanig zijn, dat het erg belastend zou zijn als het kind dit allemaal aanhoort, en kies ik er het liefst voor om dit gesprek zonder het kind te voeren.

In het tweede gesprek vindt er een kennismaking plaats met het kind en zullen de zorgen en wensen van het kind geinventariseerd worden. In dit gesprek krijg in een beeld van de ontwikkeling en het gedrag van het kind, mogelijke weerstanden van het kind tegen hulp, en op basis daarvan kan ik mijn verdere aanpak bepalen.

De hulp duurt zo kort al mogelijk, maar zo lang als nodig. In overleg met kind en ouders wordt regelmatig geevalueerd of de hulpdoelen behaald zijn, Op basis van een verwijzing van een (huis)arts, psychiater , CJG of wijkteam kan ik een jaar actief blijven. Eventueel kan een hulptraject daarna nog verlengd worden, indien gewenst en/of noodzakelijk.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   Maasdijk 182, 4827MA Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Vervoer, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Advies en voorlichting, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid Duits en Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (Maasdijk)
Maasdijk 182
4827MA Breda
0643883900
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving