FACT ( Flexible Assertive Community Treatment)
Amarant
  Met verwijzing 

FACT ( Flexible Assertive Community Treatment)

Met FACT( Flexible Assertive Community Treatment) biedt de Amarant Groep intensieve en langdurige behandeling (indien nodig)thuis, in de omgeving van het gezin. Een team van specialisten werkt nauw samen en bekijkt wat er nodig is om d eproblemen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook net hetwerk nauw betrokken. Als het kan wordt de intensiteit van de behandeling weer afgebouwd. Wel behoudt een regisseur binnen het FACT-team regelmatig contact met het gezin.

 

De kracht van het gezin en het netwerk worden optimaal benut. Een (dure) uithuisplaatsing kan hiermee worden voorkomen of verkort. De FACT-teams van Idris zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een LVB en zeer complexe problematiek, zowel 18- als 18+. (voor 18+ FACT is er een WLZ indicatie noodzakelijk)

Flexible - FACT speelt flexibel in op de situatie. We zetten zwaar in als het moet en bouwen af wanneer dat kan. 
Assertive - We benaderen onze cliënten pro-actief en ‘outreachend’
Community - We behandelen de cliënt in de eigen omgeving en betrekken daarbij zoveel mogelijk het netwerk. 
Treatment - behandeling door meerdere specialisten 

FACT voorkomt opname

Door de intensieve 24-uursaanpak kan opname worden voorkomen of verkort. Daarnaast speelt FACT ook een belangrijke rol bij de uitstroom van cliënten. Doordat het FACT-team zware ambulante hulp biedt, kunnen cliënten eerder doorstromen van verblijf naar huis. Is die overgang te groot, dan kunnen ze doorstromen naar het FACT-huis. Hier worden zij intensief begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Idris beschikt over drie FACT-teams die werken in de gehele regio Noord Brabant.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen   82, 4811ZX
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Structuur bieden, Training, Dagbesteding en activering en Behandeling
Specialisme
Meertaligheid Engels en Turks
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie: