Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
4mb B.V.
  Met verwijzing 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is bedoeld voor mensen die last blijven houden van een schokkende of traumatische ervaring. Vaak is er sprake van schrik- en vermijdingsreacties en heftige herinneringen die zich blijven herhalen in de vorm van angstwekkende beelden, nachtmerries enz. EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’, dat vrij vertaald ‘door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken’ betekent.

De therapeut zal u, na het geven van zorgvuldige uitleg en instructies, vragen om de heftige gebeurtenis terug te halen in het geheugen. Inclusief de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Er worden zoveel mogelijk details verzameld om een perfect beeld te krijgen van de gebeurtenis.

Vervolgens wordt het verwerkingsproces gestart. Opnieuw wordt u gevraagd om de gebeurtenis in gedachten naar voren te halen. Dit keer gebeurt het in combinatie met een afleidende, externe beeldprikkel. Bijvoorbeeld een heen en weer gaande handbeweging van de therapeut. Doordat u niet alleen bezig bent met de nare herinnering, maar ook met de afleidende prikkel, zal de kracht en emotionele lading van een nare herinnering afnemen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54002 Behandeling GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54002 Behandeling GGZ
Vestigingen
  •   De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal
  •   Liesbosweg 40-b, 4872NE Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Veiligheid in de thuissituatie en Wonen
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Behandeling en Therapie
Specialisme
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Roosendaal (De Eglantier)
De Eglantier 1 b
4707AA Roosendaal
0165769000
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Liesbosweg)
Liesbosweg 40 b
4872NE Etten-Leur
0165769000
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving