Behandeling GGZ 54002
Productcode:
54002
Locatie(s):
Dordrecht bekijk op kaart

Behandeling GGZ 54002

wat is het?
als je vastloopt en verstrikt raakt in emoties, gedachten, gewoonten en gedrag en ook je omgeving niet meer goed raad weet, dan is hulp in de gespecialiseerde ggz aangewezen. In de specialistische ggz wordt goed gekeken wat er met je aan de hand is (diagnose) en hier wordt vervolgens een behandeling voor opgesteld. Vaak is er dan sprake van psychiatrische problematiek en zijn die problemen ingewikkeld.

voor wie?
voor kinderen/jongeren (en hun ouders) als die vastlopen of dreigen vast te lopen in emoties, gedachten en gedragingen. Vaak is er sprake van sterke angsten, depressieve gevoelens, gedragsproblemen, problemen in het contact e.d.

wat kun je verwachten?
Samen met jou en je ouders wordt eerst goed gekeken wat er aan de hand is (diagnose), wat je graag wilt bereiken en wat darvoor nodig is. Dan wordt met jullie een plan opgesteld, zodat je weet wat er gaat gebeuren (behandeling). Dat kan gebeuren in individuele gesprekken, gesprekken alleen met je ouders of met het hele gezin of in een groep met andere jongern. Voor jongere kinderen is speltherapie een verwerking van nare herinneringen wordt een methode gebruikt die EMDR heet. En steeds meer wordt ook online hulp ingezet. Eleos is specialist in de christelijke GGZ. Medewerkers werken vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren met elkaar te maken hebben. Vanuit die overtuiging willen we helpen. De hulpverlener bespreekt of en hoe je het geloof in de gesprekken wilt betrekken.

wat levert het op?
Je krijgt meer zicht op je zelf of als ouders op je kind. In de behandeling leren jij en je ouders hoe met de problemen om te gaan. Daardoor kunnen hele goede verbeteringen optreden, maar soms is dat lastig en moet je leren leven met bepaalde beperkingen

welke voorwaarden
Voor de specialistische ggz is een verwijzing van de huisarts nodig of van het Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team.

kosten
de kosten van de specialistische ggz worden vergoed door de gemeente.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De hulp gebeurt door middel van gesprekken, individueel, met ouders of als gezin. Ook worden groepsbijeenkomsten gebruikt. Kinderen die nog te jong zijn of zich moeilijk uiten kunnen in de spelkamer geholpen worden. Voor verschillende problematieken kan online hulp ingezet worden. En voor specifieke verwerking van nare herinneringen gebruiken we de EMDR methode.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54002: Behandeling GGZ
Soort aanpak Behandeling
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Dyslexie , Hechtingsproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Behandeling GGZ 54002? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Dordrecht
Spuiboulevard  364-
3311GR  Dordrecht
 Beschrijving
088-8920060
Bereikbaar: werkdagen