EED behandeling
Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)
  Met verwijzing 

EED behandeling

OPB behandelt kinderen tussen de 7 tot en met 12 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De behandeling vindt eens per week gedurende 45 minuten plaats in onze praktijk of op de school van de leerling.

Belangrijk daarbij is de regelmatige afstemming tussen de behandelaar, de ouders en de school van de leerling.

Er worden wetenschappelijk verantwoorde methodieken gebruikt, zoals Taal in Blokjes en Kinderen leren lezen en spellen. Daarbij worden veel verschillende werkvormen ingezet, zoals het spelenderwijs oefenen op de computer.

 

In de behandeling is gekozen voor wetenschappelijk verantwoorde methodes, die aantrekkelijk zijn voor het kind. Dit om de motivatie voor de behandeling te handhaven.

Bij de behandeling worden de ouders en de school nauw betrokken. Het is belangrijk om het kind regelmatig via dezelfde methode te kunnen laten oefenen. 

Er vindt regelmatig (eens per 10 weken) een evaluatie plaats. Dit om na te gaan of de behandeling effectief is en wat de aandachtspunten voor de komende 10 weken zijn.

Aan het eind van de behandeling vindt er een eindevaluatie plaats. Deze wordt besproken met de ouders en de school, zodat er een goede overdracht plaatsvindt.

Laatst bijgewerkt: 29-04-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54D02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Behandeling

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54D02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Behandeling
Vestigingen   Vogelbos 41, 4841EM Prinsenbeek
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak
Specialisme Dyslexie
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.