Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
E. Bos Orthopedagogiek
  Met verwijzing 
Locaties
Dordrecht en Alblasserdam

E. Bos Orthopedagogiek

E. Bos Orthopedagogiek is een kleinschalige praktijk voor kinderen en jongeren van 4 jaar t/m 23 jaar voor orthopedagogiek & psychologische hulpverlening.

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Diagnostiek binnen de Jeugd-GGZ is bedoeld om via een psychodiagnostisch onderzoek antwoorden te vinden op de hulpvragen en/ of de bestaande problematiek te verduidelijken. Dit kan gaan om kindkenmerken of omgevingsfactoren (zoals de gezinssituatie of de gang van zaken binnen het onderwijs). Er kan door middel van diagnostiek een diagnose gesteld worden, echter is dit niet ons primaire doel. Het geven van handelingsgerichte adviezen is dit wel. 

Voor iedere cliënt wordt er na een intakegesprek een plan op maat gemaakt en vervolgens besproken met de betrokkenen. Dit is onder de 12 het bevoegde gezag (vaak de ouders), tussen de 12 en 16 het bevoegde gezag en de jeugdige en boven de 16 met de jeugdige zelf. Dit is binnen de Jeugdwet op deze manier vastgesteld. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen
  •   Rechte Zandweg 2, 3319GR Dordrecht
  •   Plantageweg 45, 2951GN Alblasserdam
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Persoonlijkheidsstoornissen, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Dordrecht 
Rechte Zandweg 2, 3319GR Dordrecht
Bereikbaar: werkdagen
Alblasserdam 
Plantageweg 45, 2951GN Alblasserdam
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.