Diagnostiek
de Viersprong
  Met verwijzing 

Diagnostiek

Wat als je tegen problemen thuis, in vriendschappen of op je werk aan loopt, die je niet begrijpt en dus ook niet opgelost krijgt? Diagnostiek kan hierin uitkomst bieden.

Diagnostiek van de Viersprong is geschikt voor volwassenen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen actief betrokken worden bij het diagnostiektraject wanneer dit relevant is voor de vragen die er liggen.

De diagnostiek kan om verschillende redenen worden ingezet:

  • Wanneer een behandeling is vastgelopen: Het kan voorkomen dat een behandeling om onduidelijke redenen vastloopt. De diagnostiek is dan bij uitstek geschikt om cliënten en verwijzers te helpen uit de impasse te komen en weer richting te kunnen geven aan de behandeling.
  • Wanneer reguliere diagnostiek onvoldoende inzicht geeft in de problemen: Bij onze vorm van diagnostiek wordt onderzoek gedaan naar het dilemma waar mensen tegenaan lopen en wordt getracht hierin verandering te brengen door de samenwerking in het onderzoek.
  • Bij veel negatieve ervaringen met eerdere diagnostiek, doordat cliënt te weinig betrokken was bij de probleemstelling: Cliënten hebben soms al een lange hulpverleningsgeschiedenis, waarbij zij meerdere keren zijn onderzocht. Soms voelen zij zich onvoldoende betrokken bij een diagnostisch proces en de terugkoppeling van de resultaten ervan. Ze voelen zich onbegrepen en niet gehoord, wat maakt dat ze weinig vertrouwen hebben in psychologisch onderzoek. In onze vorm van diagnostiek staat samenwerking en transparantie tussen cliënt en onderzoeker centraal, waardoor het onderzoek beter aansluit bij de vraag van de cliënt en daardoor uiteindelijk meer effect heeft op de behandelresultaten.

Onze diagnostiek is een nieuwe vorm van psychologisch onderzoek, die werd ontwikkeld door Stephen Finn (website: herapeuticassessment ).

Het doel van deze methodiek is om meer over jezelf te weten te komen en over de problemen die er zijn. Samen met de onderzoeker ga je op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken om te begrijpen waar je problemen vandaan komen. Deze vorm van diagnostiek kan je helpen om het begrip over jezelf, anderen en de wereld te veranderen.

In sommige gevallen biedt de diagnostiek voldoende ruimte om direct, zonder extra ondersteuning, positieve effecten te bereiken.. In andere gevallen zal er na de diagnostiek een behandeling nodig zijn. De adviezen uit de diagnostiek helpen dan om de behandeling richting te geven.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54004 Diagnostiek GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54004 Diagnostiek GGZ
Vestigingen
  •   Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
  •   Bredaseweg 175, 4872LA Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Advies en voorlichting, Onderzoek en diagnostiek en Behandeling
Specialisme
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

's-Hertogenbosch (Kooikersweg)
  Nevenvestiging
Kooikersweg 203 C
5223KE 's-Hertogenbosch
 Beschrijving
088 7656 601
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Bredaseweg)
Bredaseweg 175
4872LA Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving