Dagbesteding
SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid
  Met verwijzing 
Productcode
41A24
Locaties
Etten-Leur, Raamsdonk, Babylonienbroek meer...

SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

Bedrijfsprofiel

Dagbesteding

Afhankelijk van de zorgboerderij wordt er belevingsgerichte of arbeidsmatige dagbesteding geboden.

Doelgroep:

• Mensen met geheugenproblematiek

• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

• Mensen met een vorm van autisme (ASS)

• Jongeren met gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek

• Mensen met verslavingsproblematiek

• Mensen met psychische problematiek

• Mensen met een verstandelijke beperking

• Jongeren met een problematische thuissituatie of opvoedingsproblematiek

Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan.

Iedere zorgboerderij is uniek en biedt warme, kleinschalige en professionele zorg aan kwetsbare doelgroepen. Op de zorgboerderij staat de deelnemer; zijn/haar mogelijkheden en vaardigheden zijn uitgangspunt voor de dagbesteding.

 

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt de kans zich te ontwikkelen en tot rust te komen in een veilige omgeving. Er wordt structuur in het leven en zin aan het bestaan geboden.

SZZ biedt arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, begeleiding, logeren (respijtzorg), opvang bij schooluitval, kleinschalig wonen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   41A24 Dagbesteding Zwaar

Specifieke kenmerken
Voor de jeugdige met complexe meervoudige problematiek door een of meerdere beperkingen, stoornissen of aandoeningen.
Groepsgrootte tot maximaal 4 jeugdigen per groep.

Opleidingsniveau
HBO, WO onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper

Duur
Maximaal 2 dagdelen per dag en 9 per week.
Bij logeren maximaal 2 dagdelen per etmaal.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   41A24 Dagbesteding Zwaar
Vestigingen
  •   Hanekinderstraat 9, 4871NG Etten-Leur
  •   Lange Broekstraat 4, 4944XJ Raamsdonk
  •   Hillsestraat 44-a, 4269VH Babylonienbroek
  •   Lage Bremberg 35, 4872LE Etten-Leur
  •   Rimpelaar 40, 5124RB Molenschot
  •   Stelvenseweg 4, 4911AC Den Hout NB
  •   Hoofdstraat 71, 5109AB 's Gravenmoer
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Autisme en Dementie
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Etten-Leur 
Hanekinderstraat 9, 4871NG Etten-Leur
Bereikbaar: werkdagen
Raamsdonk 
Lange Broekstraat 4, 4944XJ Raamsdonk
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Babylonienbroek 
Hillsestraat 44-a, 4269VH Babylonienbroek
Bereikbaar: werkdagen
Etten-Leur 
Lage Bremberg 35, 4872LE Etten-Leur
Bereikbaar: werkdagen
Molenschot 
Rimpelaar 40, 5124RB Molenschot
Bereikbaar: werkdagen
Den Hout NB 
Stelvenseweg 4, 4911AC Den Hout NB
Bereikbaar: werkdagen
's Gravenmoer 
Hoofdstraat 71, 5109AB 's Gravenmoer
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.