Dagbesteding licht
Stichting ijgenwys en Anders
 Met verwijzing 
Productcode
41A22
Locatie
Etten-Leur

Stichting ijgenwys en Anders

IJgenwys is een kleinschalige dagbesteding met een ruim aanbod aan activiteiten waarbij niets moet maar alles mag.  De klanten van onze dagbesteding varieren in leeftijd, doelgroep en zorgvragers. We verzorgen zelf het vervoer in de regio.

Bedrijfsprofiel

Dagbesteding licht

Uitgebreide omschrijving

Stichting IJgenwys en Anders is kleinschalige dagbesteding (zorginstelling) waar vakmensen met passie met lef voorbij elke beperking kijken. 

Ieder kind is welkom!

Voor bijna iedereen is er een passend aanbod. De verschillende activiteiten vinden plaats vanuit (klein)groepsverband. Er wordt veel aandacht besteed doormiddel van individuele en gedragsregulerende begeleiding. 

Wij luisteren naar je, ook als je met je verkeerde been uit bed bent gestapt. Je kan aangeven wat je graag zou willen leren of beter wil kunnen. De begeleiders gaan samen met jou kijken hoe jij je doel kan behalen.

Bij ijgenwys en Anders bieden wij activiteiten die gericht zijn op het trainen van dagelijkse vaardigheden en het leren van sociale contacten.

De activiteiten variëren en worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Daarbij is heel veel mogelijk! Ben je nieuwsgierig neem dan contact met ons op en we beantwoorden al je vragen.

De kindergroep is iedere zaterdag en in de vakanties op maan-, woens- en vrijdag.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De medewerkers van Stichting ijgenwys en Anders zijn allemaal opgeleid in MISC bij Stichting Stibco.

Mediërend Leren is het concept dat door Stichting Stibco wordt gebruikt om de ontwikkeling van kinderen en hun omgeving te bevorderen. Veel pioniers op het gebied van inclusief onderwijs gebruiken dit concept om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Maar waar komt Mediërend Leren vandaan?

Ontstaan:

Het concept Mediërend Leren is gebaseerd op het sociaal-constructivisme. Dit gaat ervan uit dat mensen zelf betekenis geven aan hun omgeving en dat sociale interactie hierin een grote rol speelt. Ieder mens voegt de informatie die hij of zij binnenkrijgt op een eigen manier samen, waarbij reacties en opvattingen uit de sociale omgeving het resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Binnen het sociaal-constructivisme is de sociale omgeving heel belangrijk voor de ontwikkeling en het leren van mensen.“ In interactie maak je begeleiding ‘passend’”

Naast het sociaal-constructivisme is de theorie van Structurele-Cognitieve-Modificatie erg belangrijk binnen Mediterend Leren. Deze theorie gaat er vanuit dat je de cognitieve, verbale, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind kunt stimuleren door begeleiding van een volwassene. Dit helpt een kind op te groeien tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu.

Mediëren Leren:

Het samenvoegen van deze twee uitgangspunten vormt de basis voor het concept Mediërend Leren. Ervan uitgaande dat elk kind een onbeperkt leervermogen heeft en het recht heeft om zichzelf te ontwikkelen. Om dit te bevorderen is het belangrijk dat begeleiders een positieve verwachting hebben van de mogelijkheden van een mens. Mogelijkheden om te leren en daarop in te spelen zodat ieder mens leert zelf beslissingen te nemen in zijn eigen ontwikkelproces. Hierbij is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt door het netwerk . Zo ontstaan er geen ongelukkige situaties en wordt er gewerkt vanuit de kwaliteit van de interactie. Een liefdevolle begeleiding waarbij we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

De toepasbaarheid van Mediërend leren:

Het uitgangspunt van Mediërend leren/ werken is het onvoorwaardelijke geloof in de groeikansen van ieder kind, ongeacht zijn leeftijd of intelligentie, en in het gezamenlijk aangaan van uitdagingen. Dit maakt het concept inzetbaar in talloze situaties, voor vele doelgroepen en op vele terreinen.

ABC of Love:

7 elementen, de „ABC of love?, vormen de basis om te komen tot een goede interactie.

 • Aanraking,
 • beurt nemen,
 • fysieke nabijheid,
 • oogcontact,
 • vreugde delen,
 • stemgebruik,
 • glimlach.
  Wanneer we deze elementen toepassen valt het op dat er nog een andere voorwaarde moet worden ingevuld om ze goed uit te voeren:
  De begeleider zal oog moeten hebben voor de wederkerigheid. Onder wederkerigheid verstaan we dat de boodschap die de begeleider brengt ook moet aankomen. Het is dus zaak voor de begeleider er voor te zorgen dat het affect dat hij uitzendt ook aankomt. De meeste kinderen zijn hierbij vaak erg duidelijk in hun lichaamstaal. Indien dat niet het geval is, zal de begeleider via gerichte observatie leren welke wijze het kind tekenen van wederkerigheid geeft.
Laatst bijgewerkt: 04-05-2021

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   41A22 Dagbesteding Licht

Specifieke kenmerken
Voor de jeugdige met matige tot ernstige problematiek door een beperking, stoornis of aandoening.
Groepsgrootte vanaf 5 jeugdigen per groep.

Opleidingsniveau
Minimaal MBO, HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker

Duur
Maximaal 2 dagdelen per dag en 9 per week
Bij logeren maximaal 2 dagdelen per etmaal
 

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
Productcode
41A22 Dagbesteding Licht
Vestigingen Markenland 96, 4871AV Etten-Leur
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen en Zintuiglijke beperking
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie en Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Etten-Leur 
Markenland 96, 4871AV Etten-Leur
Bereikbaar: werkdagen en weekend