Dagbesteding licht
Juzt
  Met verwijzing 
Locatie
Teteringen

Dagbesteding licht

Paard en meer biedt dagbesteding of dagbehandeling aan kinderen/ jongeren die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet deel kunnen nemen aan het onderwijs. Tijdens de dagbesteding wordt er gewerkt aan het krijgen van een gezond dag- en nachtritme. Paard en meer biedt een duidelijke dagstructuur, hierdoor ontstaat een voorspelbare en veilige leeromgeving.
Voordat de hulp begint worden er tijdens het kennismakingsgesprek doelen opgesteld, hieraan zal gewerkt worden gedurende het traject.

Onder dagbestedingstaken hoort de verzorging van de dieren, denk bijvoorbeeld aan het brengen van de paarden naar de wei, de dieren eten en drinken geven, mest opruimen, borstelen van de dieren maar ook reparaties en schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de boerderij.  
De dagelijkse taken rondom de verzorging van de dieren worden samen uitgevoerd, ieder heeft een eigen taak maar met zijn allen zijn we aan het werk.

Paard en meer heeft ook een eigen moestuin en een plantenkas. Hierin worden voornamelijk groenten verbouwd, het onderhouden van deze gewassen behoort ook tot de taken van de dagbesteding.

Buiten de verzorging van de dieren en de uitvoering van de dagelijkse taken is er ruimte voor een rustmoment indien nodig. De koffie -en lunch pauze worden gezamenlijk gehouden, tijdens de pauze is er ruimte voor het voeren van gesprekken of ontspanning. 

 

Sommige kinderen/ jongeren hebben een complexere zorgvraag, voor deze kinderen/ jongeren heeft Paard en meer dagbehandeling. Bij de dagbehandeling wordt er meer op individueel niveau gewerkt. Bij de dagbehandeling wordt er tevens gebruik gemaakt van de stilte- en leesruimte, knutselruimte en keuken. Verschillende activiteiten worden gedaan om te werken aan de persoonlijke doelen.

Paard en meer biedt gespecialiseerde pedagogische begeleiding aan kinderen en jongeren, vanaf zes jaar oud, die een probleem ervaren op één of meerdere leefgebieden. Met behulp van de paarden of honden wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, het vergroten van de zelfredzaamheid, omgaan met je ADHD of autisme, het verwerken van moeilijke ervaringen zoals bijvoorbeeld echtscheiding of verlies en meer.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   41A23 Dagbesteding Midden

Specifieke kenmerken
Voor de jeugdige met matige tot ernstige problematiek door een beperking, stoornis of aandoening.
Groepsgrootte vanaf 5 jeugdigen per groep.

Opleidingsniveau
Minimaal MBO, HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Maximaal 2 dagdelen per dag en 9 per week.
Bij logeren maximaal 2 dagdelen per etmaal.
 

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   41A23 Dagbesteding Midden
Vestigingen   Maria Rabbonistraat 7, 4847SK Teteringen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, AD(H)D, Autisme, Depressie en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Teteringen 
Maria Rabbonistraat 7, 4847SK Teteringen
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.