Dagbehandeling Zwaar
Amarant
  Met verwijzing 
Productcode
41A16
Locatie
Breda

Amarant

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg.

Bedrijfsprofiel

Dagbehandeling Zwaar

Met TED biedt Idris specialistische ambulante behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we op school, thuis en op op onze eigen locaties. 

De behandeling is gericht op het verminderen van ernstig probleemgedrag zodat het beter gaat thuis, op school en andere levensgebieden. Het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het gezinssysteem staat centraal. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het sociaal netwerk. 

Stap voor stap meer inzicht

Binnen TED volgen het kind en de ouders samen een aantal behandelmodules. Tijdens deze modules (bijvoorbeeld psycho-educatie) krijgen zowel de ouders als het kind stap voor stap meer inzicht in de problematiek. Kinderen leren anders omgaan met de problemen waar zij tegenaan lopen. En de ouders leren hoe zij op een passende manier om kunnen gaan met het gedrag van hun kind.

Onderwijs-zorgarrangement

SO de Singel in Breda biedt speciaal onderwijs voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet optimaal opgevangen kunnen worden.  Op de Singel krijgen deze leerlingen extra aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Voor kinderen met nog meer ondersteuningsbehoefte werkt SO de Singel samen met IDRIS. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een gebrek aan schoolse vaardigheden, een ernstige vorm van frustratiegevoeligheid of een gebrek aan flexibiliteit. Ook leerlingen met een ernstig negatief zelfbeeld en sterk wisselende stemmingen hebben baat bij een uitgebreider aanbod. Speciaal voor de kinderen is er het onderwijs-zorgarrangement: een samenwerking tussen SO de Singel en Idris. Dat gebeurt onder de vlag van TED, de specialistische behandeling in deeltijd binnen Idris.

Het onderwijsaanbod wordt door de leerkracht afgestemd op cognitief en didactisch niveau en het uitstroomniveau van de leerling.

 

De behandeling in de middag wordt vorm gegeven door de pedagogisch medewerker van Idris. Hierbij kan gedacht worden aan individuele en/of groepsmomenten met een sociaal-emotioneel ontwikkelingsdoel Ook ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het aanbod. Dit vanwege de vaak voorkomende systeemproblematiek.

 

 

 

De behandelaar is ondersteunend en zorgt voor een veilig en prettig leerklimaat. Hij of zij helpt het kind en de ouders om daadwerkelijk te leren van ervaringen en het geleerde vast te houden. Belangrijk uitgangspunt bij de behandeling is dat hét kind met LVB niet bestaat. Ieder kind is uniek. Dit geldt ook voor zijn ouders en systeem om hem heen. Iedere behandeling is daarom maatwerk.

Samenwerking passend onderwijs

Ted werkt bij de behandeling nauw samen met het passend onderwijs. Speciaal voor docenten ontwikkelt Idris trainingen om hen te ondersteunen bij de omgang met jeugdigen met een LVB.

De naam TED is afgeleid van het woord ‘UniTED’, dat verenigd betekent. Specialistische deeltijdbehandeling realiseren we samen: met de ouders, de school en derden. Deze samenwerking is cruciaal voor het slagen van de aanpak. Want het moet niet alleen goed gaan op school, maar ook thuis.  

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   41A16 Dagbehandeling Zwaar

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een groep (2 of meer jeugdigen).
Is een interventieprogramma in een structuur biedend klimaat geboden door een multidisciplinair team van specialisten.
Het product Zwaar is van toepassing  wanneer aanvullend op de aanpak genoemd bij Licht ook verplegend en/of paramedische expertise noodzakelijk is binnen het interventieprogramma. 

Opleidingsniveau
HBO, HBO+, WO, onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd) 

Duur
9-12 maanden
 

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   41A16 Dagbehandeling Zwaar
Vestigingen
  •   82, 4811ZX
  •   Adriaan van Bergenstraat 428, 4811SZ Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme
Meertaligheid Engels en Turks
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
Adriaan van Bergenstraat 428, 4811SZ Breda

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.