Boost songwriting
Music featuring You
  Met verwijzing 

Boost songwriting

BOOST songwriting gebruikt muziek en songwriting als een middel om aan een probleem of klacht te werken. Daarbij ligt de nadruk op de muziek en de song. We luisteren naar muziek en gaan zelf ook muziek maken. Hiervoor zijn geen muzikale vaardigheden vereist. Met muziek kunnen we makkelijk laten horen in welke stemming we zijn, of wat ons dwarszit. BOOST songwriting is goed in te zetten als je het moeilijk vindt om woorden te geven aan jouw emoties. Of juist makkelijk praat, maar het niet lukt om balans te vinden tussen jouw gevoel en verstand. Tijdens het BOOST songwriting traject leer je juist verbanden te maken tussen jouw eigen emoties, gedachten en jouw gedrag. Binnen het BOOST songwriting ga je hiervoor aan de slag met de volgende vier gebieden; zelfbeeld, emoties, interactie en cognities.

BOOST songwriting is herkenbaar aan de volgende vijf kenmerken; Het kan je helpen om uitdrukking te geven aan jouw IDENTITEIT en/ of deze te onderzoeken. Het kan jou een realistisch ZELFBEELD geven door geconfronteerd te worden met jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Je krijgt binnen het traject steeds meer de regie. Het voelt als een vorm van EMPOWERMENT wat het eigen probleemoplossend vermogen activeert om situaties beter te regisseren. Je maakt gebruikt van muzikale middelen om je emoties en gevoel aan jouw verhaal toe te voegen wat een NARRATIEVE werking heeft. Al deze kenmerken verenigen zich vervolgens samen in het laatste kenmerk van BOOST songwriting namelijk dat er wordt afgesloten met een EINDPRODUKT. De song wordt opgenomen en er is een mogelijkheid de song te laten horen door middel van een optreden aan de personen waar jij dit aan wil laten horen.

Deze begeleiding is op individueel basis. We samen samen met dit traject aan de slag. In wekelijkse bijeenkomsten zullen we samen aan de slag gaan met de zaken waar jij tegen aanloopt, moeite mee hebt, of vragen over hebt. De vorm waarin we dat doen is door middel van het maken van muziek en het schrijven van songs. We zullen hierbij niet allerlei doelstellingen gaan stellen die vervolgens behaald moeten worden. Ik weet niet of je al eerdere hulpverlening hebt gehad, maar uit mijn ervaring vinden veel mensen het moeilijk om doelen te stellen en kan het ook nog voor de nodige stress zorgen. Natuurlijk houden we gezamenlijk het proces in de gaten gedurende dit traject, maar zullen we vanuit echte oprechtheid aan de slag gaan met actuele problemen en ons niet alleen laten leiden door doelen die behaald dienen te worden.

Na en tijdens dit traject zal  je zien dat je een andere kijk krijgt op allerlei zaken in je leven waar je mogelijk problemen van ervaart. Daarnaast zal je meer vertrouwen krijgen in je eigen handelen aangezien je nu zelf songs schrijft, wat je hiervoor niet wist dat je dit kon. Je leert ook andere aan te sturen ( ik als co-writer) en besluiten te maken over keuzes ( tekst, muziek, ritme, etc) die je normaal niet zou nemen. Dit kan je weer verder toepassen in je dagelijkse leven waar ook van je gevraagd wordt om besluiten te maken met soms geringe informatie of ervaring. In welke mate vertrouw je dan op je keuzes.

Iedereen van boven de 12 jaar kan aan de slag gaan met Boost songwriting. Je hoeft niet een instrument te kunnen bespelen of niet te kunnen zingen. De muzieksessies/ begeleiding vindt outreachend plaats, dus ambulant bij jou thuis of ik regel een locatie in de buurt van jouw woning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   Sint Jorisveld 11, 4849CK Dorst
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving en Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning en Begeleiding
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Dak- en thuislozen (ook dreigend), AD(H)D, Angststoornissen, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verslavingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Dorst (Sint Jorisveld)
Sint Jorisveld 11
4849CK Dorst
 Beschrijving
0614692390
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving