Beschermde woonomgeving (zelfstandig huren)
Organisatie
  Met verwijzing 

Beschermde woonomgeving (zelfstandig huren)

Naast ambulante begeleiding, bieden wij ook beschermd wonen (lokatie Breda). Wij bieden begeleiding waarbij er sprake is van wonen en zorg. M.a.w.: een klant is zelf verantwoordelijk voor de vaste lasten en zorg wordt ingekocht (vanuit de WMO).

Binnen deze begeleiding maken we onderscheid tussen een hoofdbegeleider en een assistent begeleider. De 1e is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject, waarbij degene zich vooral richt op: sociaal en psychisch welzijn en dagbesteding). De assistent begeleider richt zich vooral op het praktische en dagelijks functioneren. De gedragsdeskundige is eindverantwoordelijke voor de zorginhoud waarbij de senior ondersteunend is.

We gaan uit van eigen kracht en eigen regie van onze klanten. Inzet is uitstromen naar een meer zelfstandige woonplek. 

Op onze locatie wonen 20 mensen met autisme met een beschermd wonen beschikking vanuit de WMO. Een ieder heeft zijn/haar eigen appartement (woon- en slaapkamer, keuken en badkamer). We werken graag samen met het netwerk van onze klanten en andere hulpverlenende instanties als bv GGZ.

Dit is afhankelijk van de hulpvragen en complexiteit. Dit is maatwerk waarbij samen met de cliënt doelen worden opgesteld en de daarbij behorende activiteiten. De intensiteit van zorg wordt onderverdeeld in basis (beperkte vragen/afbouw, productcode 02A23)), midden (meerder hulpvragen, intensievere zorg dan bij basis, productcode 02A24)) en zwaar (meerder complexe hulpvragen waarbij sprake is van intensieve inzet van begeleiding, 02A25). 

Laatst bijgewerkt: 02-07-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode
Vestigingen
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Dwangstoornissen , Depressie, Autisme, AD(H)D, Hoogbegaafheid en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Er zijn geen locaties bekend.

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.