Beschermd wonen
Amarant
  Met verwijzing 

Beschermd wonen

Beschermd wonen omvat de doelgroep Normaal begaafde clienten met een autisme spectrum stoornis en bijkomende psychiatrische problematiek en de doelgroep clienten met een licht verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor een WLZ indicatie maar wel aanpraak willen maken op een Beschermd wonen inclusief een dagbestedingsvraag.

Het profiel en beschikking van een client is leidend in de dagindeling en begeleiding van de client. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden en beperkingen van de client, wat de begeleidingsvragen zijn en de aard van zijn problematiek. De Amarant Groep heeft een keten ontwikkeld voor clienten met Normaal begaafd Autisme en LVB 18+ met een aanbod per levensfase, visievorming en levensloopbegeleiding. Expertisecentrum Autisme

Door één expertisecentrum te vormen, kunnen mensen met autisme nog soepeler instromen en doorstromen naar de juiste zorg. Het Expertisecentrum Autisme biedt onderzoek, diverse behandelingen, begeleiding thuis, op school en op het werk en beschermd wonen op maat.

Locaties bevatten zowel geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf, al dan niet met verpleging en of dagbesteding als Geclusterd wonen met gemeenschappelijke rumte (zelfstandig huren), al dan niet met verpleging en of dagbesteding

 

Centraal staat zelfregie, eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijke participatie. Voorwat betreft de daginvulling zijn er leer-werktrajecten, jobcoaching en arbeidsmatige dagbesteding.

Het wonen in een accomodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op:

- Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie

- Het psychisch en psychosociaal functioneren

- Stabilisatie van een pschiatrisch ziektebeeld

- Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast

- Het afwenden van gevaar voor de client of anderen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   15A06 BWWZ Beschermde woonomgeving - Geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf (inclusief NIC NHC)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   15A06 BWWZ Beschermde woonomgeving - Geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf (inclusief NIC NHC)
Vestigingen
  •   Doornboslaan 155-1, 4816CZ Breda
  •   Schuilenburg 8, 4812WZ Breda
  •   Weilustlaan 439, 4817TL Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving en Opvoeden
Leeftijd
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak
Specialisme
Meertaligheid Engels en Turks
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda (Doornboslaan)
Doornboslaan 155 1
4816CZ Breda
 Beschrijving
0651861563 Routebeschrijving

Breda (Schuilenburg)
Schuilenburg 8
4812WZ Breda
 Beschrijving
07617019924
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Breda (Weilustlaan)
Weilustlaan 439
4817TL Breda
 Beschrijving
0765711408 Routebeschrijving