Beschermd wonen in de wijk
Up2You Totaalbegeleiding
  Met verwijzing 

Beschermd wonen in de wijk

Op een oplossingsgerichte wijze gaan we aan de slag met jouw persoonlijke doelen. Hierbij worden alle levensgebieden mee genomen. 

Het streven is naar een eigen woonruimte, met de mogelijkheid om de huurovereenkomst op je eigen naam te zetten als doelen behaald zijn en je dit kan bekostigen. 

Oplossingsgericht, ervaringsleren en vraaggericht.............................................................................................................................................................................................................................

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   15A03 BWWL Beschermde woonomgeving - Beschermd zelfstandig wonen in de wijk

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   15A03 BWWL Beschermde woonomgeving - Beschermd zelfstandig wonen in de wijk
Vestigingen   Bredaseweg 30, 4891AZ Rijsbergen
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden, Wonen en Werk en inkomen
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning en Begeleiding
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Leerplicht en trajectbegeleiding VSV, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Tienermoeders, Dak- en thuislozen (ook dreigend), Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Thuiszitter
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Rijsbergen (Bredaseweg)
Bredaseweg 30
4891AZ Rijsbergen
 Beschrijving
0623923319
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving