Begeleiding zwaar
KOC Diensten (stichting Ds. G.H. Kerstencentrum)
  Met verwijzing 

Begeleiding zwaar

Komt een kind door zijn gedrag op school, thuis, of in zijn vrije tijd in de problemen? Lukt het de ouders of leerkracht niet voldoende structuur en stabiliteit te geven? Intensieve Ambulante Hulpverlening helpt het kind, de ouders en de school.

 

Doelgroep

Intensieve Ambulante Hulpverlening is er voor gezinnen met problemen bij opvoeden en opgroeien. Er is vaak sprake van langdurige, complexe problematiek op meerdere terreinen. Hulpverlening is er zowel voor het kind als de ouders.

 

Doelen

  • Het kind weet hoe hij om kan gaan met zijn problemen. Het voelt zich weer prettig en veilig op school en thuis.
  • De ouders voelen zich zekerder over de opvoeding. Ze ervaren dat ze weer in staat zijn hun problemen zelf op te lossen.
  • De dagelijkse organisatie van het gezin is helder.
  • Er is steun van familie, vrienden of buren.
  • De school en de leerkracht benaderen het kind positief.

Het uitgangspunt van onze hulpverlening is: gezinnen komen vanuit hun eigen kracht tot oplossingen. De ambulant hulpverlener bepaalt eerst samen met het gezin wat de grootste knelpunten zijn. Vervolgens bedenkt hij een plan om de knelpunten aan te pakken. De ambulant hulpverlener komt bij het gezin thuis en onderhoudt contact met de school. Hulpverlener, ouders, kind en leerkracht werken samen aan een oplossing. De ouders krijgen praktische tips. Soms is het nodig om andere hulpverleners in te schakelen. Zij helpen bijvoorbeeld bij het vinden van werk of het ordenen van de financiën. Hulpverlener en gezin overleggen of het gezin meer steun uit de omgeving kan krijgen. Familie, vrienden en buren kunnen veel voor een gezin betekenen.

Tijdens een intakegesprek met u en uw kind maken we de hulpvraag concreet. We maken concrete afspraken over het vervolg van het traject. Tijdstip en locatie van de gesprekken vullen we nader in. We werken met een voor- en nameting (vragenlijsten).

Laatst bijgewerkt: 04-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A48 Begeleiding zwaar

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A48 Begeleiding zwaar
Vestigingen
  •   Vestiging Veenendaal Nieuweweg-noord 251, 3905LW Veenendaal
  •   Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht Sandelingenstraat 38-b, 3342BM Hendrik-Ido-Ambacht
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Structuur bieden, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling en Begeleiding
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie en Hechtingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.