Begeleiding individueel midden
Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)
  Met verwijzing 
Productcode
45A05
Locatie
Prinsenbeek

Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)

OPB is een praktijk gericht op onderzoek en behandeling van kinderen tussen de 4 en 18 jaar. We richten ons op kinderen met dyslexie (ook EED), dyscalculie, ADHD, autisme, faalangst, concentratie-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel midden

Bij OPB wordt begeleiding geboden aan kinderen en gezinnen wanneer er sprake is van problemen bij het opvoeden en opgroeien. Er kan hulp worden geboden aan het kind, maar ook aan de ouders. Zo nodig kan de school van het kind ook ingezet worden bij de behandeling. Het is de bedoeling dat het kind zich weer beter kan gaan ontwikkelen. Daarnaast is het de bedoeling dat ouders beter in staat zijn om hun kind te ondersteunen. OPB kan ook de begeleiding coördineren die vanuit meerdere professionals gegeven wordt aan het kind of aan het gezin.

Er wordt vanuit OPB gewerkt met bewezen effectieve methodes. Er vindt een intensieve begeleiding plaats bij gezinnen die tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning bij het opvoeden. Het is de bedoeling om de ondersteuning stapsgewijs af te bouwen, zodat de ouders aan het eind van de begeleiding weer de regie over de opvoeding kunnen overnemen. 

Laatst bijgewerkt: 02-02-2021

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met complexe en meervoudige problematiek in het opvoeden en opgroeien met een verhoogd risico op structurele maatschappelijke uitval. Deze begeleiding bestaat uit een specialistisch methodische en systemische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.
Waar nodig bestaat deze begeleiding uit het coördineren van de (jeugd) hulp die door meerdere professionals aan de jeugdige en zijn gezinssysteem worden geboden voor het behalen van de gestelde doelen.

Opleidingsniveau
HBO en SKJ geregistreerd, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper.

Duur
6-9 maanden.  
 

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   Vogelbos 41, 4841EM Prinsenbeek
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Schooluitval, Psychosomatisch, Hechtingsproblematiek, Depressie, Autisme, AD(H)D, Hoogbegaafheid, Dyslexie , Thuiszitter, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Ouderschap en Opvoed- en opgroeiproblematiek
Meertaligheid Nederlands, Duits en Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Prinsenbeek 
  Hoofdvestiging
Vogelbos 41, 4841EM Prinsenbeek
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.