Begeleiding individueel licht
't Speelkwartier, begeleiding, coaching en advies in de Jeugdzorg
  Met verwijzing 
Productcode
45A04
Locatie
Breda

't Speelkwartier, begeleiding, coaching en advies in de Jeugdzorg

Ik begeleid kinderen met een beperking in de leeftijd van 0-18 jaar bij hun algemene dagelijkse levensbehoeften en ik help ze bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Indicatie: Begeleiding licht: produktcode 45A04

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel licht

Ik begeleid kinderen die hulp nodig hebben bij hun algemene dagelijkse levensbehoeften of bij hun persoonlijke verzorging en ik ondersteun hen bij hun zelfredzaamheid in het maatschappelijk verkeer. bv. met de bus gaan, leren fietsen, zichzelf verzorgen, educatieve begeleiding of structureren van de dag.

Ik kan in een individueel traject vaardigheden aanleren bij de planning van de dag door bv een stappenplan. Daarnaast kan ik ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften en kan ik begeleiden bij het verbeteren van zijn of haar zelfredzaamheid. Ik coach het kind bij een zo zelfstandig mogelijk leven; bv kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de motoriek, die extra coordinatie-oefeningen en krachtoefeningen nodig hebben of kinderen met een achterstand in het zelfstandig aan/uitkleden of hulp bij het klokkijken of hoe ga je om met je mobiel en sociale media of hoe onderhoud je vriendschappen. Hoe handhaaf je je in het verkeer?; Hoe word je wat weerbaarder?

Alles om een kind in zijn kracht te laten komen om zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan binnen zijn of haar mogelijkheden.

Laatst bijgewerkt: 25-03-2021

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A04 Begeleiding basis

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opvoeden en opgroeien.

Deze begeleiding is gericht op het bieden van praktische ondersteuning aan de jeugdige en zijn gezinssysteem bij het uitvoeren en structureren van algemeen dagelijkse handelingen en vaardigheden in het opgroeien en opvoeden.

Opleidingsniveau
MBO 3/4 of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Persoonlijke verzorging (Jeugdwet): max 24 maanden
Overige begeleiding: 3-6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A04 Begeleiding basis
Vestigingen   't Speelkwartier Prins Frederiklaan 42, 4835LE Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Psychosomatisch, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Lichamelijke beperking, Dementie, Autisme, AD(H)D, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Mantelzorgondersteuning en (licht) Verstandelijke beperking
Meertaligheid Engels en Nederlands
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
  Hoofdvestiging
't Speelkwartier
Prins Frederiklaan 42, 4835LE Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.