Begeleiding en behandeling
KluppluZ B.V.
  Met verwijzing 

Begeleiding en behandeling

Zijn er vragen over het leren, gedrag en het welbevinden van een kind of jongere? Dan kan begeleiding of behandeling wenselijk zijn. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen. Bij Edux staat het kind of de jongere centraal en worden ouders en school nauw betrokken bij de begeleiding of behandeling. Er wordt een plan opgesteld met daarin de doelen waar tijdens de behandelingen of begeleiding aan gewerkt zal worden. Kind/jongere, ouder en school worden in dit proces nauw betrokken als ook bij de evaluatie van de doelen. We zijn op korte termijn inzetbaar (geen wachtlijsten). 

We werken handelings- en oplossingsgericht en besteden veel tijd aan de borging van het nieuwe gedrag op school en thuis. Wat op de ene plek geoefend wordt, moet op de andere plek in de praktijk gebracht worden. Dat vraagt om enthousiasme en betrokkenheid van alle partijen. De begeleiding vindt individueel of in groepsverband plaats. Dit kan op school of op ons kantoor. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   Tolweg 11, 4851SJ Ulvenhout
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Advies en voorlichting, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Ulvenhout (Tolweg)
Tolweg 11
4851SJ Ulvenhout
 Beschrijving
040 294 89 39
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving