Begeleiding Basis 45A04, Begeleiding Midden 45A05, Begeleiding Zwaar 45A48 BREDA
Jan Arends bv
  Met verwijzing 

Begeleiding Basis 45A04, Begeleiding Midden 45A05, Begeleiding Zwaar 45A48 BREDA

De kinderen en jongeren die Jan Arends begeleidt en behandelt, zijn meestal tussen de 6 en 18 jaar oud met een uitloop naar 23 jaar. Het gaat hier om jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking, jeugdigen die mogelijk met politie en justitie in aanraking zijn geweest, die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Problemen die we ook veel tegenkomen zijn verslaving, schooluitval, overlast en multiproblematiek binnen het gezin.

We werken met de jeugdige aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zo hebben we recent My Level Up ontwikkeld en geïmplementeerd; een app voor kinderen en jongeren om via “gamification” te werken aan hun eigen zelfredzaamheid.

School / vrijetijd en of werk vormen een belangrijke doelstelling in onze aanpak, omdat wij zeker weten dat de jeugdige daarmee de kans heeft om zich te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij.

Jan Arends is in regio WBO gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor de productcodes 45A04 (begeleiding licht), 45A05 (begeleiding midden)

Ambulante begeleiding betekent dat de jeugdige ondersteuning krijgt van een Jan Arendscoach in het dagelijkse leven. Een jeugdige kan begeleiding krijgen bij Jan Arends op indicatie van een verwijzer (school, gemeente, CJG, jeugdreclassering, etc.).

De Jan Arendscoach helpt de jeugdige nieuwe vaardigheden aan te leren en bestaande vaardigheden te versterken om er voor te zorgen dat de jeugdige stevig genoeg in zijn of haar schoenen staat om de eigen toekomst vorm te geven. Samen met de Jan Arendscoach maakt de jeugdige daarvoor een plan van aanpak. Op basis van de problemen die de jeugdige ervaart, bepalen jeugdige en coach de leerdoelen waar aan gewerkt gaat worden. De mensen om de jeugdige heen spelen daarbij een belangrijke rol. Jan Arends maakt in de begeleiding gebruik van gamification (12-18/23 jaar). Hiertoe hebben wij speciaal My Level Up ontwikkeld.

My Level Up is dé interventie van Jan Arends waarin we jeugdigen met problemen begeleiden via een app met spelelement ondersteund met face-to-face begeleiding om gedrag te laten zien dat past bij hun leeftijd. We betrekken de omgeving van de jeugdige bij de interventie, omdat de jeugdige in hoge mate door zijn omgeving wordt beïnvloed.

De interventie My Level Up is qua proces gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente, waardoor de Jan Arendscoach kan aansluiten bij het stadium waarin de jeugdige zich bevindt. De jeugdige wordt begeleid bij zich bewust worden van de problematiek, bij het nemen van beslissingen en in het uitvoeren en volhouden van de ingezette verandering.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   Nieuwe Ginnekenstraat 38-1A, 4811NS Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Structuur bieden, Training, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Depressie, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Schooluitval en Verslavingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (Nieuwe Ginnekenstraat)
Nieuwe Ginnekenstraat 38 1A
4811NS Breda
 Beschrijving
088-2701200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving