Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Stichting Driestar educatief
  Met verwijzing 
Productcode
54001
Locatie
Gouda

Stichting Driestar educatief

Driestar educatief is een organisatie met veel kennis en ervaring op de grens van onderwijszorg en jeugdhulp. We bieden dyslexiezorg (diagnostiek en dyslexiebehandeling) en basis ggz behandeling.

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Heeft uw zoon of dochter moeite om emoties onder controle te houden, last van (faal)angst of problemen in de omgang met gezinsleden of klasgenoten? Spelen de problemen thuis en/of in de klas en bent u op zoek naar een manier om uw kind te helpen en hier als ouder(s) samen met de leerkracht van de school op een goede manier mee om te leren gaan? Behandelaren van Driestar educatief hebben veel ervaring op het snijvlak van onderwijszorg en jeugdhulp. We bieden kortdurende ggz behandeling op of nabij de school en betrekken (als u hier toestemming voor geeft) ook het onderwijs bij de behandeling. We merken grote positieve effecten van de behandeling wanneer zowel op school als thuis bekend is wat uw zoon/dochter lastig vindt en hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden!

Basis ggz behandeling wordt geboden bij onder andere:

- ASS
- ADHD
- Sociaal-emotionele problemen
- (Faal)angst
- Agressie
- Depressie

  • In de behandeling wordt het kind geleerd om te gaan met de ervaren problemen op een manier die aansluit bij de identiteit en leefwereld (ook: leeftijd) van het kind. De behandelaar heeft daarnaast ook contact met ouders en (indien toestemming gegeven is) school over de ervaren problematiek en het verloop van de behandeling. Door samen op te trekken als ouders en school ervaart het kind begrip (beide leefwerelden hebben dezelfde informatie) en een eenduidige ondersteuning en begeleiding bij het dagelijkse functioneren thuis en in de klas.
Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   Burgemeester Jamessingel 2, 2803PD Gouda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Gouda 
Burgemeester Jamessingel 2, 2803PD Gouda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.