ART Woonbegeleiding
GGz Breburg
  Met verwijzing 

ART Woonbegeleiding

Wij bieden ART aan in onze woonvormen en we vinden het belangrijk dat je binding houdt met het ‘gewone’ leven dat je achterliet (en dat je er – als het even kan – naar terugkeert). We bieden begeleiding op alle levensgebieden. Wanneer je ook in behandeling bent, wordt integraal samengewerkt met het behandelteam.

ART is een vernieuwende manier om mensen met een psychiatrische aandoening sámen met hun naasten en hulpverleners te laten werken aan herstel.

ART staat voor Active Recovery Triad: actief herstel in de triade. Het betekent dat jij sámen met je naasten en onze hulpverleners in een drie-eenheid (een triade) werkt aan je herstel. De kunst van ART is dat we echt contact met elkaar maken en goed gaan begrijpen wat jij werkelijk wilt. Door de betrokkenheid van de mensen om je heen word je uitgedaagd om daaraan te blijven werken.

Jouw wensen centraal

Juist als je langdurende zorg nodig hebt, is het belangrijk om hoop te houden en ergens naar toe te kunnen werken. Jouw behoeften, drijfveren en wensen staan daarom centraal. Samen werken we aan alledaagse, duidelijke doelen, zoals bijvoorbeeld: een fijne plek om te wonen, een baan, of het opbouwen van een sociaal leven.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A23 BWBL Begeleiding - BW Basis

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A23 BWBL Begeleiding - BW Basis
Vestigingen
  •   Loopschansstraat 101, 4817KT Breda
  •   Concordialaan 131, 4874NS Etten-Leur
  •   Sweelinckstraat 10, 4904MA Oosterhout NB
  •   29, 4824GN
  •   Oude Vest 7, 4811HR Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Huishouden, Persoonlijke verzorging en Wonen
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Training, Ervaringsdeskundigheid, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Werkervaring opdoen, Onderzoek en diagnostiek en Begeleiding
Specialisme
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda (Loopschansstraat)
Loopschansstraat 101
4817KT Breda
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Concordialaan)
Concordialaan 131
4874NS Etten-Leur
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Oosterhout NB (Sweelinckstraat)
Sweelinckstraat 10
4904MA Oosterhout NB
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Breda (Oude Vest)
Oude Vest 7
4811HR Breda
 Beschrijving
0880161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving