ART Woonbegeleiding plus
GGz Breburg
  Met verwijzing 

ART Woonbegeleiding plus

Wanneer u zich nog overweldigd voelt door de psychiatrische klachten die u ervaart en deze op allle levensgebieden invloed hebben kunt u gebruik maken van ART woonbegeleiding plus.

De begeleiding die u ontvangt is gericht op zowel het omgaan met uw psychische klachten als op andere levensgebieden zoals: zelfredzaamheid, daginvulling, schulden, sociale contacten onderhouden, dagelijks functioneren, gezondheid, concentratieproblemen, etcetera.

Het begeleidend team is vaker aanwezig dan bij ART woonbegeleiding. Dit spreekt u af samen met uw persoonlijk begeleider.

Samen met uw begeleider bespreekt u welke begeleiding u nodig heeft. Via een herstelmeting en herstelgesprek wordt verder onderzocht waar uw mogelijkheden liggen om verder te herstellen op alle gebieden waar u problemen ervaart. We herhalen dit regelmatig om de voortgang te zien en nieuwe afspraken te maken. Met gezamenlijke inspanning en samenwerking van u, uw naasten en het team krijgt u meer grip op het leven.

We doen dit graag samen met voor u belangrijke naasten, zoals familie, buren, vrienden, etc.

In de begeleiding maken we bijvoorbeeld gebruik van leefstijltraining, sociale vaardigheden training, hulp bij het dagelijks leven en zelfredzaamheid, vinden van een zinvolel daginvulling, etcetera.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A24 BWBM Begeleiding - BW Middel

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A24 BWBM Begeleiding - BW Middel
Vestigingen
  •   Loopschansstraat 101, 4817KT Breda
  •   Concordialaan 131, 4874NS Etten-Leur
  •   Sweelinckstraat 10, 4904MA Oosterhout NB
  •   29, 4824GN
  •   Oude Vest 7, 4811HR Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Wonen
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Ervaringsdeskundigheid, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Werkervaring opdoen, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling en Begeleiding
Specialisme
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda (Loopschansstraat)
Loopschansstraat 101
4817KT Breda
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Concordialaan)
Concordialaan 131
4874NS Etten-Leur
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Oosterhout NB (Sweelinckstraat)
Sweelinckstraat 10
4904MA Oosterhout NB
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Breda (Oude Vest)
Oude Vest 7
4811HR Breda
 Beschrijving
0880161616
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving