Ambulante behandeling
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep
  Met verwijzing 

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling richt zich vaak op meerdere en complexe problemen tegelijkertijd. Het gaat om het versterken van praktische, sociale en communicatieve vaardigheden van de jeugdige met een licht verstandelijke beperking en het gezin. Doel is het verminderen van de emotionele- en gedragsproblemen van de jeugdige. Daarnaast ervaren ouders minder opvoedingsbelasting omdat hun opvoedingsvaardigheden worden vergroot. Daardoor kan de jeugdige (langer) thuis blijven wonen. De behandeling is tevens gericht op het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk.

- is bedoeld voor jeugdigen, hun ouders en andere verwanten. Maar is ook heel geschikt voor professionals in de 1e lijn. Het doel is het herkennen van LVB, dat men weet wat dit inhoudt en hoe deze zich kan uiten in dagelijkse situaties van de cliënt. Zij begrijpen zichzelf en/of de jeugdige beter, hebben meer inzicht en begrip van de mogelijkheden en beperkingen op basis waarvan goed gekeken kan worden wat de jeugdige met een LVB nodig heeft om weer meer regie over het eigen leven te hebben.

- IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling), IAG is bedoeld voor gezinnen met minimaal 1 kind met meerdere en complexe problemen tegelijkertijd en gericht op het herstellen van een minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden voor de kinderen en die daarmee ook voldoende veilig is. Het doel is dat kinderen in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis wonen.

- EMDR.

- MDFT. Is bedoeld voor jongeren en het gezin en gericht op verbetering van het functioneren van de jongere in het gezin, op school, werk en in de buurt en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonder relaties met leeftijdgenoten. MDFT moet leiden tot een bevredigende maatschappelijke participatie zonder probleemgedrag.

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  •   De Wieken 9, 4191TS Geldermalsen
  •   Grafelijkheidsweg 82, 3328EM Dordrecht
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Geldermalsen (De Wieken)
De Wieken 9
4191TS Geldermalsen
 Beschrijving
06-10773060
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Dordrecht (Grafelijkheidsweg)
Grafelijkheidsweg 82
3328EM Dordrecht
06-10773060
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving