Behandeling individueel
Pro6
  Met verwijzing 
Productcode
45A53
Locatie
Breda

Pro6

Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin. Onze kracht ligt in het systemisch werken, de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit. 

Bedrijfsprofiel

Behandeling individueel

Wij werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot 27 jaar die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert. Soms is er sprake van complexe gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of sociale problemen zoals de scheiding van ouders of huiselijk geweld. Hierdoor kunnen er andere problemen ontstaan zoals stoppen met school, het verliezen van werk of zelfs problemen met justitie. We werken vanuit een systhemische benaderig. Alle zorg of ondersteuning die komt kijken bij hulp in het gezin hebben we in huis. Wij werken met een team dat bestaat uit verschillende professionals met ieder zijn eigen deskundigheid. Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar de oorzaak en gevolg van de aanwezig problematiek.

 

 

 

Systeemtherapie

Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een complexe scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s). Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken naar de problemen die voorkomen in de context van het gezin, hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

 

Systeemgerichte Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG richt zich met name op het gedrag van de kinderen en de invloed die hun ouders/verzorgers daarop kunnen hebben. De veiligheid van de kinderen in het gezin wordt tevens nauwlettend gevolgd. Gezinnen met deze hulp hebben vaak meerdere problemen tegelijk, die elkaar soms in stand houden. De gezinsbehandelaar ondersteunt bij de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind en daarnaast ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, opleiding, werk, relatie, scheiding, huisvesting enz. De behandeling richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Door inzet van opvoedondersteuning, pyschoeducatie, gezinstherapeutische interventies, oplossingsgerichte gedragsinterventies en aanleren van vaardigheden wordt gewerkt aan de vooraf samen opgestelde doelen. 

 

Laatst bijgewerkt: 02-04-2021

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een 1 op 1 contact met de jeugdige en zijn gezinssysteem.
Is een therapeutisch/ specialistisch, systemische en methodische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.

Opleidingsniveau
HBO+, WO onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd)

Duur
6-9 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen   Pro6 Ulvenhoutselaan 7, 4835MA Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Relatieproblematiek
Meertaligheid Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
  Hoofdvestiging
Pro6
Ulvenhoutselaan 7, 4835MA Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.