Begeleiding basis
Productcode:
45A05
Locatie(s):

Begeleiding basis

De ambulante begeleiding die Amare biedt is afgestemd op uw vraag en behoefte, en afhankelijk van de beschikking die is gesteld door de gemeente. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden die voor u van belang zijn. Afhankelijk van uw vraag kan onze begeleiding zich op een of meer van deze levensgebieden richten. Bijvoorbeeld het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten, het aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, het aangaan en onderhouden van sociale contacten etc. Ook het leren omgaan met geld, relaties en begeleiding op de werkvloer of stageplaats is hierbij mogelijk.

Uiteraard werken we nauw samen met school, stage, werk of dagbesteding en andere hulpverlening en wordt er doelgericht en planmatig gewerkt aan de vooraf overeengekomen doelstellingen van de begeleiding. We hanteren hiervoor diverse methodieken welke aansluiten bij de behoefte van de client. We werken met eenzelfde begeleider zodat je niet met steeds wisselende gezichten te maken hebt en een vast aanspreekpunt. Makkelijk en overzichtelijk. Zoals het hoort.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de de client toe komt om deze individueel te begeleiden. De begeleiding kan naast individueel ook in een groep met leeftijdsgenoten plaatsvinden. Ook een combinatie hierin is mogelijk.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Persoonlijke verzorging
Productcategorieën

Productcodes Begeleiding bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging:

  • 45A05: Begeleiding Midden
Soort aanpak Begeleiding en Dagbesteding en activering
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Ouderschap
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Locaties

Wil je informatie van de dienst Begeleiding basis? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Drunen
Bosscheweg 67-9
5151BB  Drunen
0416383932
Bereikbaar: werkdagen

Amare Zorgcoaching

Amare Zorgcoaching is een kleinschalige specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezinsbegeleiding, tevens bieden wij ook behandeling, diagnostisch onderzoek,...

Bedrijfsprofiel