Behandeling individueel
Organisatie
  Met verwijzing 
Locaties
Geldermalsen en Dordrecht

Behandeling individueel

Advies en consultatie in 0e en 1e lijn

Advies en consultatie (wijkteams, huisartsen, scholen, ouders etc.) op het gebied van jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking ten behoeve van een tijdige signalering ter voorkoming dat zorg opgeschaald moet worden. Advies en consultatie leidt tot meer inzicht in en begrip van de mogelijkheden en beperkingen op basis waarvan goed gekeken kan worden wat de jeugdige nodig heeft om weer meer regie over het eigen leven te hebben.

Binnen de consultatie en dienstverlening bieden wij Psycho-educatie.

Psycho-educatie is bedoeld voor jeugdigen, hun ouders en andere verwanten. Maar is ook heel geschikt voor professionals in de 1e lijn. Het doel is het herkennen van LVB, dat men weet wat dit inhoudt en hoe deze zich kan uiten in dagelijkse situaties van de cliënt. Zij begrijpen zichzelf en/of de jeugdige beter, hebben meer inzicht en begrip van de mogelijkheden en beperkingen op basis waarvan goed gekeken kan worden wat de jeugdige met een LVB nodig heeft om weer meer regie over het eigen leven te hebben.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een 1 op 1 contact met de jeugdige en zijn gezinssysteem.
Is een therapeutisch/ specialistisch, systemische en methodische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.

Opleidingsniveau
HBO+, WO onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd)

Duur
6-9 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  •   De Wieken 9, 4191TS Geldermalsen
  •   Grafelijkheidsweg 82, 3328EM Dordrecht
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Geldermalsen 
De Wieken 9, 4191TS Geldermalsen
Bereikbaar: werkdagen
Dordrecht 
Grafelijkheidsweg 82, 3328EM Dordrecht
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.