Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
PLAN Psychologie B.V.
  Met verwijzing 
Locatie
Gorinchem

PLAN Psychologie B.V.

Praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders in Gorinchem Onderzoek en behandeling bij vragen over leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag Coaching en supervisie voor professionals in ontwikkeling

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Onderzoek en behandeling

PLAN Psychologie is een praktijk gespecialiseerd in kinderen, jongeren en ouders. We bieden onderzoek en behandeling bij vragen over leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

Wij bekijken de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit neuropsychologisch en systemisch perspectief. Onze expertise ligt op het gebied van diverse ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD, autisme, taalstoornis) en daaraan gerelateerde leer- en sociaal-emotionele problemen.

We richten ons op psycho-educatie voor zowel het kind, de ouders als school en geven aansluitend individuele behandeling (o.a. cognitieve gedragstherapie) en ouderbegeleiding. De hulpvraag is leidend in het proces van onderzoek en behandeling.

Ook bieden we kortdurende en klachtgerichte behandelingen voor kinderen en jongeren met andere psychische klachten, zoals angst- en stemmingsproblematiek.

PLAN Psychologie is gecertificeerd als trainer voor Braingame Brian, een training speciaal ontwikkeld voor kinderen met ADHD. Deze training richt zich op het versterken van executieve functies (werkgeheugen, flexibiliteit, remmen van impulsen) en wordt bij PLAN Psychologie ingebed in een bredere behandeling.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   Papland 18, 4206CL Gorinchem
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Advies en voorlichting, Training, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling en Therapie
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie, Verblijf op locatie en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Gorinchem 
Papland 18, 4206CL Gorinchem
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.