Remedial Teaching
Productcode:
45A53
Locatie(s):
Etten-Leur en Roosendaal bekijk op kaart

Remedial Teaching

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra ondersteuning voor zowel leer- als gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, begrijpend lezen of met zich concentreren op school. Ook kunnen zij moeite hebben om hun huiswerk te plannen of het overzicht te houden bij hun huiswerk. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken bij hun leerproces. Veel problemen kunnen ouders en leerlingen zelf, eventueel met hulp van de omgeving, oplossen. Soms is er extra ondersteuning nodig. Scholen missen vaak de tijd en de middelen om op individuele basis deze hulp te kunnen bieden. 4mb kan leerlingen extra begeleiding bieden. Iedereen is uniek en wij richten ons op ieders eigen kwaliteiten en kracht. Naast begeleiding bij leerproblemen kan er ook onderzoek plaatsvinden op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, intelligentiebepaling, dyslexie en sociaal-emotionele problematiek.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Aan de hand van het overeengekomen handelingsplan zal de RT of huiswerkbegeleiding starten. Samen met het kind wordt gewerkt aan de doelen die met het kind zijn opgesteld. Het kind is zelf betrokken bij het leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT en huiswerkbegeleiding staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT of huiswerkbegeleiding ook binnen de schooltijden worden gegeven. Binnen 4mb wordt de RT en huiswerkbegeleiding gegeven door orthopedagogen en psychologen.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opleiding en leren en Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling en Training
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)

Locaties

Wil je informatie van de dienst Remedial Teaching? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Etten-Leur
Liesbosweg 40b
4872NE  Etten-Leur
0165769000
Bereikbaar: werkdagen

Roosendaal
De Eglantier  1b
4707AA  Roosendaal
0165769000
Bereikbaar: werkdagen

4mb B.V.

We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische zorgvraag. We begeleiden je stap voor stap en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als...

Bedrijfsprofiel