45A05 Begeleiding Midden bij het dagelijks leven en persoonlijke verzorging
Centrum voor Poolse gezinnen
  Met verwijzing 

45A05 Begeleiding Midden bij het dagelijks leven en persoonlijke verzorging

Het Centrum voor Poolse Gezinnen biedt ambulante Jeugdhulp in de Poolse taal.

Wij bieden ondersteuning aan Poolssprekende gezinnen, waarvan de kinderen belemmerd worden in hun gezonde ontwikkeling, 

of die:

-  problemen hebben in familierelaties (echtgenoten, ouders, kinderen)
– geen structuur kunnen aanbrengen in de dagindeling van het gezin
– problemen hebben met verslaving
– de rol van ouder en/of echtgenoot niet goed (kunnen) vervullen
– moeite hebben om zich aan te passen aan het leven in de Nederlandse samenleving
– financiële, administratieve of juridische problemen hebben
– mogelijk andere problemen hebben.

De jeugdige kan zich in een veilige omgeving op een gezonde manier ontwikkelen. Ouders zijn zelfredzaam wat betreft opvoeding en/of budgetbeheer en weten de weg naar de instanties.

Voor de inzet van onze ondersteuning is een verwijzing nodig van het CJG, de huisarts of Veilig Thuis.

Voor de cliënt zijn er geen kosten aan verbonden.

 

Na het kennismakings-/intakegesprek wordt een Ondersteuningsplan opgesteld, met vermelding van doelen en evaluatiemomenten. Als er al een Gezinsplan door de verwijzer is opgemaakt, wordt dat als uitgangspunt genomen. De gezinsbegeleiding die wij bieden omvat specifieke hulp in de vorm van gesprekken met het gezin, bij het gezin aan huis, in de Poolse taal, door een gekwalificeerde medewerker van het Centrum voor Poolse Gezinnen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de ondersteuning geboden door de psychologe, de pedagoge en/of de maatschappelijk werker. Aan het eind van de ondersteuningsperiode wordt, samen met de verwijzer en het gezin, middels een eindevaluatie vastgesteld of de ondersteuning kan worden beëindigd of dient te worden verlengd.

 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   Diamantdijk 13, 4706GV Roosendaal
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden, Veiligheid in de thuissituatie en Administratie en schulden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Advies en voorlichting, Ervaringsdeskundigheid, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Relatieproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid Engels en Pools
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Roosendaal (Diamantdijk)
Diamantdijk 13
4706GV Roosendaal
 Beschrijving
06-43701051
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving