Bekijk 460 diensten in het sociaal domein

 • Praktijk Spil (Spil-Vught BV)

  Behandeling van gedragsproblemen en leerproblemen

    Met verwijzing 
  Wat is het? Als de oorzaak van een probleem duidelijk is, dan kunnen we meteen starten met een behandeling. Mocht de oorzaak van het probleem nog onvoldoende duidelijk zijn, dan...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Praktijk Samengroeien

  Aanleren van vaardigheden/zelfstandigheidstraining (begeleiding basis/midden, dagbesteding)

    Met verwijzing 
  Door individiduele begeleiding kan ik je vaardigheden aanleren waar je door je beperking nog moeite mee hebt. Kinderen met een beperking of ontwikkelingstoornis tussen de 0 en...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Stichting Sovak

  Dagbesteding Zwaar

    Met verwijzing 
  Wij hebben een gevarierd en gestructureerd dagaanbod aan kinderen met een lichamelijke, auditieve en of visuele beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. De...
 • Praktijk voor PMT BV

  Psychomotore kindertherapie

    Met verwijzing 
  PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Binnen de therapie wordt er vooral gebruik gemaakt van het middel bewegen. Bewegen is het meest primaire gedrag van een kind. Als een kind...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Stichting Sovak

  Begeleiding Beschermd Wonen Zwaar

    Met verwijzing 
  De begeleiding van SOVAK zorgt voor structuur en veiligheid en is gericht op stabilisatie van de problematiek en het bieden van langdurige bescherming. Vanuit deze omgeving werken...
 • Novafarm-Grip BV

  Wonen en werken op (zorg)boerderij

    Met verwijzing 
  Zit je zo in de knel dat je je woning bent kwijtgeraakt of niet meer op je huidige plek wilt of kunt wonen? Dan is het mogelijk om een minimaal een jaar, of langer bij een...
  Meertaligheid
  Nederlands, Duits meer...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Autisme en adhd centrum 't Zonneke

  Individuele begeleiding, jeugdigen Autisme, ADHD - 45A05

    Met verwijzing 
  Het individueel begeleiden van jeugdigen is een onderdeel binnen Autisme en adhd centrum ’t Zonneke. De jeugdigen worden door onze ambulant begeleiders 1-op-1 begeleid....
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Van der Velden kinder- en jeugdpsychiatrie

  54004 Diagnostiek GGZ

    Met verwijzing 
  Onderzoek en diagnostiek voor kinderen en jeugdigen waarbij een vermoeden van psychiatrische problematiek bestaat. Onderzoek en diagnostiek vinden plaats volgens...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Positieve Psychologie Drimmelen

  EMDR (individueel of systemisch)

    Met verwijzing 
  Als het nodig is kan EMDR onderdeel uitmaken van de behandeling. EMDR kan worden ingezet als een kind of jongere problemen blijft houden na een  het meemaken van een...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • MikaDoe

  Ontwikkelingsstimulering

    Met verwijzing 
  MikaDoe is gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering van kinderen met een beperking. Vaak lopen kinderen met een beperking vast tijdens bepaalde gebieden in hun ontwikkeling....
  Meertaligheid
  Nederlands en Engels
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Trivers Psychologie B.V.

  Dyslexie onderzoek: onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie

    Met verwijzing 
  Onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Trivers is sinds 2006 een gespecialiseerde praktijk voor dyslexiezorg. Het team van Trivers bestaat uit psychologen,...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Juzt

  Juzt Pleegzorg

    Met verwijzing 
  Opvang van jongere waar thuis wonen niet mogelijk is. We bieden een veilige plek waar het kind zich passend bij zijn leeftijd optimaal kan ontwikkelen en voorbereid en begeleid...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Praktijk Samengroeien

  Dagbesteding licht, midden of zwaar.

    Met verwijzing 
  Kinderen met een beperking bied ik voor meerdere uren achter elkaar dagactiviteit aan. Dit kan ingezet worden ter ontlasting van ouders, maar ook om sociaal-emotionele...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Stichting Driestar educatief

  Diagnostiek EED - Onderzoek dyslexie

    Met verwijzing 
  Driestar educatief heeft jarenlange ervaring met het onderzoeken en behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. De school vormt een schooldossier (volgens het...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Leveo Care B.V.

  Begeleiding Midden (45A05) en Zwaar (45A48)

    Met verwijzing 
  Individuele begeleiding: Het uitgangspunt van onze begeleiding is de individuele hulpvraag van het kind / de jongere. Als het kind, de jongere of de ouders problemen ervaren bij...
  Locatie aanbod
  Op locatie