Bekijk 477 diensten in het sociaal domein

 • Stichting Sovak

  Geclusterd Wonen met volledig verzorgd verblijf

    Met verwijzing 
  SOVAK biedt 24-uurs woonvoorzieningen. Vanuit deze woonsituatie werkt de cliënt toe naar een meer zelfstandige woonvorm, zoals een studio of appartement met begeleiding of...
 • Juzt

  Individuele therapie met behulp van dieren

    Met verwijzing 
  'Paard en meer'van Juzt biedt gespecialiseerde pedagogische begeleiding aan kinderen en jongeren, vanaf zes jaar oud, die een probleem ervaren op één of...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Action Kids

  Begeleiding bij het dagelijks leven, Kortdurend Verblijf Jeugdhulp en WMO

    Met verwijzing 
  Algemeen:  Individuele Begeleiding  Action Kids heeft haar visie geformuleerd vanuit een aantal kernpunten, die een duidelijk beeld geven waar Action Kids aan werkt en...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Eleos, specialist in christelijke ggz

  Behandeling GGZ 54002

    Met verwijzing 
  wat is het? als je vastloopt en verstrikt raakt in emoties, gedachten, gewoonten en gedrag en ook je omgeving niet meer goed raad weet, dan is hulp in de gespecialiseerde ggz...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Op locatie
 • Up2You Totaalbegeleiding

  Gespecialiseerde omgangsbegeleiding

    Met verwijzing 
  Wanneer je (tijdelijk) geen contact hebt met je kind(eren), kan er door de rechter of andere instantie een verzoek tot omgangsbegeleiding komen. Wanneer er ook een hulpvraag bij...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
  komt thuis
 • de Viersprong

  Multi Systeem Therapie (MST)

    Met verwijzing 
  Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Syndion

  Dagbehandeling zwaar 41A16

    Met verwijzing 
  Veelal zien we bij kinderen die voor behandeling zwaar in aanmerking komen dat de mate van gedragsproblematiek groot is (ernstiger en vcomplexer dan bij licht). Er is sprake van...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • GGz Breburg

  ART Beschermd Wonen

    Met verwijzing 
  Wonen in combinatie met de nodige ART zorg Wanneer zelfstandig wonen op een bepaald moment in uw leven moeilijker is vanwege psychiatrische klachten kunt u gebruik maken van ART...
 • Praktijk Inti

  Hulp bij hooggevoeligheid

    Met verwijzing 
  Wanneer een kind hooggevoelig of hoogsensitief is heeft het een zenuwstelsel dat bijzonder goed werkt. Het kind is daardoor gevoeliger voor prikkels dan de meeste andere...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
  komt thuis
 • Zorgbureau De Puzzel B.V.

  Ambulante Begeleiding

    Met verwijzing 
  In de thuissituatie ontvang je begeleiding voor de hulpvragen die op voorhand met je zijn afgestemd en vastgelegd in de indicatie. Je kunt bij ons terecht als je begeleiding...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Leveo Care B.V.

  Generalistische GGZ (54001)

    Met verwijzing 
  Wij werken met therapie en behandeling in alle hulpgebieden met vaste zorgpaden en behandelprotocollen, die zijn onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek naar de beste en meest...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Autisme en adhd centrum 't Zonneke

  Diagnostiek GGZ - 54001

    Met verwijzing 
  Binnen Autisme en adhd centrum 't Zonneke is een aparte afdeling ingericht voor diagnostiek van jeugdigen. Op onze grote groene locatie wordt de diagnostiek uitgevoerd, indien...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Speltherapie

  Speltherapie

    Met verwijzing 
  In het algemeen staat bij jonge kinderen het spel centraal. Maar er wordt ook veel gewerkt met verhalen en tekeningen. En soms wordt er gewoon gepraat. In het spel, met de...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Praktijk voor PMT BV

  Psychomotore kindertherapie

    Met verwijzing 
  PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Binnen de therapie wordt er vooral gebruik gemaakt van het middel bewegen. Bewegen is het meest primaire gedrag van een kind. Als een kind...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
  komt thuis
 • Zintri Zorggroep

  Persoonlijke Begeleiding (zwaar)

    Met verwijzing 
  Bij dit product gaan we uit van multiproblematiek waarvoor intensieve begeleiding ingezet dient te worden. Hierbij is vaak ook sprake van samenwerking met andere partijen. Door...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
  komt thuis