Bekijk 411 diensten in het sociaal domein

 • 4mb B.V.

  Cognitieve gedragstherapie

    Met verwijzing 
  Cognitieve gedragstherapie, afgekort CGT, wordt gegeven aan mensen met uiteenlopende psychologische problemen, waaronder depressiviteit, angsten en agressiviteit. De aanpak sluit...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Tatoran B.V.

  EMDR-behandeling

    Met verwijzing 
  Herinneringen aan een ingrijpende gebeurtenis of terugkerende angsten kunnen steeds weer zorgen voor een heftige reactie of emotie. Soms gaat het om steeds terugkerende...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

  Kortdurend verblijf respijtzorg Basis

    Met verwijzing 
  Kookgroep Woensdrecht Een zaterdagmiddag in de maand, biedt Klaver4 een Kookgroep aan voor jongeren van zestien jaar en ouder. Tijdens deze gezellige middag wordt er samen...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Koekkoek & co Psychologen en Therapeuten

  Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

    Met verwijzing 
  Acceptance and Commitment Therapy ACT is een recent ontwikkelde therapie. Het sluit aan bij de verlangens die er nu, in onze complexe maatschappij, leven. Wij creëren en...
 • Syndion

  Dagbehandeling midden 41A15

    Met verwijzing 
  Conform omschrijving Dagbehandeling licht, KDC Sleeuwijk De intensiteit van de inzet van therapeuten en de gedragsdeskundigen zal bij dagbehandeling midden hoger zijn dan bij...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • PSO Praktijk v.d. Schee & van Oss

  Groepstherapie voor kinderen tot 12 jaar

    Met verwijzing 
  Waarom deze therapie? Sociaal vaardig omgaan met leeftijdgenoten, omgaan met angsten en stress, en ontwikkelen van zelfvertrouwen is van belang voor het gevoel van welbevinden...
 • Juzt

  Crisishulp

    Met verwijzing 
  Stress, trauma, bedreiging, onveiligheid en angststoornis. Bij problemen binnen je gezin waar jullie met elkaar niet uit komen, kan een crisissituatie ontstaan. In een...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • E. Bos Orthopedagogiek

  Diagnostiek

    Met verwijzing 
  Diagnostiek binnen de Jeugd-GGZ is bedoeld om via een psychodiagnostisch onderzoek antwoorden te vinden op de hulpvragen en/ of de bestaande problematiek te verduidelijken. Dit kan...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Amarant

  TED, Specialistische behandeling in deeltijd en Onderwijs-zorgarrangement op de Singel

    Met verwijzing 
  Met TED biedt Idris specialistische ambulante behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we op school, thuis en op op...
  Meertaligheid
  Engels en Turks
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • de Viersprong

  Kinderen uit de Knel: Vechtscheidingen veranderen in echtscheidingen voor de kinderen

    Met verwijzing 
  Kinderen uit de Knel is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)

  EED onderzoek

    Met verwijzing 
  Onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Een EED onderzoek neemt ongeveer 6 uur in beslag. Er wordt gekeken naar het lezen, de spelling, de intelligentie, de concentratie...
 • de Viersprong

  FFT@Home

    Met verwijzing 
  FFT@Home is aan aanpassing van de FFT therapie waarbij we outreachend behandelen; bij de client thuis.
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Kadanst

  Individuele (vak) therapie specialistisch

    Met verwijzing 
  Individuele therapie: vanuit vaktherapeutische methoden wordt er ervarings-en lichaamsgericht gewerkt, gericht op ego-versterking, emotieregulatie, weerbaarheid en de autonomie van...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Syndion

  Dagbehandeling licht 41A14

    Met verwijzing 
  Kinderdagcentrum Sleeuwijk Kinderdagcentrum (KDC) Sleeuwijk  is  een locatie voor jonge kinderen in de leeftijd van twee tot en met zes  jaar. Dit is een plek...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie

  Psychologie & Systeemtherapie Jeugd GGZ Behandeling (specialistisch)

    Met verwijzing 
  Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie (jeugd-GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie