Bekijk 476 diensten in het sociaal domein

 • 4mb B.V.

  Ouderbegeleiding

    Met verwijzing 
  Er wordt niet alleen gekeken naar de behoeften van een kind. Het ouderschap kan soms veeleisend zijn en zeker bij een anders lopende ontwikkeling kunnen er wel 101 vragen zijn die...
 • Bureau Revenu

  Ambulante woonbegeleiding

    Met verwijzing 
  Als je bij het zelfstandig wonen merkt dat de dingen niet zo makkelijk lopen als je gedacht had, kun je daarvoor hulp krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hulp bij het...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • de Viersprong

  ThuisBest - Combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg met MST

    Met verwijzing 
  ThuisBest is een combinatie van een bed op recept binnen de Jeugdzorg+ instelling Almata en de MST behandeling. De plaatsing in de Jeugdzorg+ fungeert als crisis interventie als...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Juzt

  Dagtrainingscentrum

    Met verwijzing 
  Het DTC is geen school, maar gaat samen met jou aan de slag om uit te vinden wat jij nodig hebt om weer naar school / werk of een combinatie hiervan te kunnen gaan. Op het DTC...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Op locatie
 • Kairos-Breda

  Kinder- en jeugdtherapie (psychosociale therapie)

    Met verwijzing 
  een kortdurende vorm van hulpverlening waarbij kind en ouders weer samen verder kunnen. angst/ gebrek aan zelfvertrouwen/ neerslachtigheid/ weerbaarheid
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
 • Stichting Conaction

  Woonvoorziening (24 uurs woonbegeleiding) tot 18 jaar

    Met verwijzing 
  De 24 uurs woonvoorziening is voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die door diverse omstandigheden niet meer instaat zijn om thuis te wonen (het betreft geen woonvoorziening voor...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

  Begeleiding

    Met verwijzing 
  Zinvolle daginvuling en individuele begeleiding Jongeren die graag willen leren en werken in de horeca, detailhandel of zorg, maar meer begeleiding nodig hebben dan Speciaal MBO...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Praktijk voor PMT BV

  Psychomotore kindertherapie

    Met verwijzing 
  PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Binnen de therapie wordt er vooral gebruik gemaakt van het middel bewegen. Bewegen is het meest primaire gedrag van een kind. Als een kind...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
 • Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

  Ambulante (persoonlijke) begeleiding licht

    Met verwijzing 
  Klaver4 biedt individuele begeleiding aan jongeren en volwassenen. We begeleiden zowel individuele zorgvragers als het gezin of netwerk om hen heen. Individuele begeleiding wordt...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • 4mb B.V.

  Diagnostiek GGZ 54004

    Met verwijzing 
  Steeds maar weer nare gevoelens en gedachten ervaren, het gevoel hebben vast te lopen in het gewone, dagelijkse leven. In zulke gevallen is er vaak meer aan de hand dan een sombere...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Gezinsbegeleiding Breda

  Hulp bij scheiding

    Met verwijzing 
  Partners kunnen scheiden, ouders niet Ouderschap is voor altijd. Wanneer je als partners besluit te scheiden, blijf je toch samen een ouderpaar voor jullie kind(eren). Je blijft...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Psychologiepraktijk Huiijskens

  Psychologie behandeling jeugd GGZ (generalistische basis)

    Met verwijzing 
  Ik biedt behandeling en ondersteuning aan jongeren en/of hun ouders van 6- 18 jaar. Mocht het nodig en wenselijk zijn dan kan ik altijd in overleg met school of andere verwijzer....
  Meertaligheid
  Engels
 • Stichting Sovak

  Begeleiden bij het dagelijkse leven en de persoonlijke verzorging Zwaar

    Met verwijzing 
  SOVAK biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met een auditieve of visuele beperking. De...
 • KluppluZ B.V.

  Onderzoek naar leer- en gedragsproblemen

    Met verwijzing 
  Door middel van onderzoek komen wij tot een passende aanpak voor het kind/ de leerling. Het onderzoek moet leiden tot een praktische aanpak in de klas en/of thuis waar...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
 • Opvoedcoaching aan huis

  Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (gezin/systeem)

    Met verwijzing 
  Ambulante behandeling bedoeld voor Jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand en/of complexe gedragsproblematiek en zijn/haar Gezin. Wij bieden systemische gezinsbehandeling aan...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant